Odborná prax

1. Odborná prax na archeologických výskumoch katedry

Kopčany, archeologický výskum v súvislosti s obnovou barokového objektu NKP Kačenáreň

Vedúci výskumu: Mgr. Tomáš König, PhD.

Termín: 26. apríla 2021 –

2. Odborná prax zabezpečovaná na základe zmluvy o spolupráci na praktickej výučbe

AB archeo, s. r. o.

Kontakt: Mgr. Anna Barteková, PhD., e-mail: anna.bartekova@abarcheo.sk

Senica, obchodné centrum
1. etapa
Termín: 20. októbra 2020 –

2. etapa
Termín: 28. júna 2021 -
Počet voľných miest: 3

 

Trnava, obytná zóna Rybník, IBV

Termín: 29. marca 2021 – 12. mája 2021


Midland Adventure, s. r. o.

Kontakt: JUDr. Mgr. Martin Kvietok, e-mail: m.kvietok@gmail.com