Skúšky

Bc. a Mgr. študenti - štátne skúšky

TERMÍN ŠTÁTNYCH SKÚŠOK:

 • 22. 8. 2024 (bakalári a magistri)
 • Záverečné práce sa odovzdávajú len v elektronickej podobe. Licenčné zmluvy sa vypĺňajú len v systéme AIS a netlačia sa. Minimálne 3 dni pre obhajobou záverečnej práce je nutné elektronicky zaslať na sekretariát katedry titulný list záverečnej práce (vo formáte pdf).
 • Nezabudnite si včas podať prihlášku na štátnu skúšku. Termín na prihlásenie na zimný termín štátnych skúšok (a obhajob) je otvorený v termíne 2. 12. – 6. 12. 2024. Prihlasovanie bude prebiehať výhradne prostredníctvom systému AIS.
 • Na letný termín štátnych skúšok bude možné sa prihlásiť v termíne 28. 4. – 2. 5. 2025.
 • V prípade otázok kontaktujte študijného poradcu.


Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke fakulty
:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/statne-skusky/


    Mgr. štúdium - otázky na štátnu skúšku


    Dizertačná skúška