Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Skúšky

Bc. a Mgr. študenti - štátne skúšky

 

Termín štátnych skúšok je: 

 • 24-25 august 2023 (bakalári a magistri)
 • Záverečné práce sa odovzdávajú len v elektronickej podobe. Licenčné zmluvy sa vypĺňajú len v systéme AIS a netlačia sa. Minimálne 3 dni pre obhajobou záverečnej práce je nutné elektronicky zaslať na sekretariát katedry titulný list záverečnej práce (vo formáte pdf).
 • Nezabudnite si včas podať prihlášku na štátnu skúšku. Termín na prihlásenie  na letný termín štátnych skúšok (a obhajob) je otvorený v termíne 2. – 6. máj 2023. Prihlasovanie bude prebiehať výhradne prostredníctvom systému AIS. 
 • Na jesenný termín štátnych skúšok bude možné sa prihlásiť v termíne 3. – 7. júl 2023.
 • V prípade otázok kontaktujte študijného poradcu.


Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke fakulty
:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/statne-skusky/


    Mgr. štúdium - otázky na štátnu skúšku


    Dizertačná skúška