Zahraničné mobility

Program Erasmus+ umožňuje získať nové skúsenosti na zahraničnej univerzite, dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti, rozšíriť vedomosti i možnosti zamestnania sa po skončení štúdia. 

Katedra archeológie má uzatvorené zmluvy s týmito zahraničnými univerzitami.

V prípade nejasností či ďalších otázok môžu záujemcovia kontaktovať katedrového koordinátora zahraničných mobilít Mgr. Martin Bača, PhD. (email: martin.bacauniba.sk, telefón: 02/ 59 339 285).