Ponuka výberových kurzov pre doktorandov a doktorandky

Informácie o obsahu kurzov nájdete v informačných listoch v AIS2.

 

<output>Informácie o obsahu kurzov nájdete v informačných listoch v AIS2.</output>

<output>Informácie o obsahu kurzov nájdete v informačných listoch v AIS2.</output>

<output>Informácie o obsahu kurzov nájdete v informačných listoch v AIS2.</output>

<output>Informácie o obsahu kurzov nájdete v informačných listoch v AIS2.</outpu

Letný semester 2022/2023

 

Metodológia vedy

Lukáš Bielik

FiF/A-dSZ-003/13

2S, 6 kreditov  

V štvrtok 14:20 – 15:50 v miestnosti S519 (budova na Šafárikovom námestí); prvé stretnutie 23. februára.

 

Politické inštitúcie v komparatívnej perspektíve

Jozef Bátora

FiF.KPol/A-dPV-005/22

PS, 6 kreditov  

Termín a miesto budú upresnené; prosím hláste sa mailom Prof. Bátorovi, batora3@uniba.sk.

 

Viera a politika v nenáboženskom svete

Miloslav Szabó, Miroslav Kocúr

FiF/A-dSZ-512/22

2S, 5 kreditov  

V utorok 17:55 – 19:20 v miestnosti G240 / ONLINE prostredníctvom MS Teams (prosím hláste sa vopred mailom dr. Szabóovi, miloslav.szabouniba.sk); prvé stretnutie 14. februára.

 

Ženy, veda a feminizmus: filozofická perspektíva

Mariana Szapuová

FiF.Dek/A-dSZ-017/20

2PS, 6 kreditov  

Termín a miesto sa dohodnú podľa časových možností účastníkov a účastníčok; prosím hláste sa mailom Doc. Szapuovej, mariana.szapuova@uniba.sk.

 

Myslieť o literatúre

Adam Bžoch, Jana Cviková, Róbert Gáfrik, Peter Michalovič, Soňa Pašteková, Jana Truhlářová, Miloš Zelenka

FiF.Dek/A-dSZ-503/21

2P, 5 kreditov

Streda, 10:00 – 11:30, zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV, Dúbravská cesta 9 (hlavným vchodom do areálu, prvá budova po pravej ruke); prvé stretnutie 15. februára.

Sériu prednášok organizuje Ústav svetovej literatúry SAV; informácie: Prof. Adam Bžoch, adam.bzochsavba.sk.

 

O čom všetkom sú a môžu byť dejiny 20. storočia

Agáta Šústová Drelová, Silvester Trnovec, Marína Zavacká

FiF.Dek/A-dSZ-506/21

2PS, 5 kreditov  

Termín a miesto sa dohodnú podľa časových možností účastníkov a účastníčok; prosím hláste sa mailom dr. Zavackej, marina.zavacka@savba.sk.

Kurz je určený doktorandom a doktorandkám všetkých študijných programov s výnimkou ŠP slovenské dejiny a všeobecné dejiny.

 

Akademické písanie pre doktorandov I.

Academic Writing for Publication I.

Lucia Grauzľová

Hosťujúci pedagóg: Prof. Cornell Clayton, Washington State University 

FiF/A-dSZ-509/22

2S, 5 kreditov

V stredu, 9:05 – 10:35, miestnosť bude upresnená; prvá hodina 15. februára; prosím hláste sa vopred mailom dr. Grauzľovej, lucia.grauzlova@uniba.sk.

 

Akademické písanie pre doktorandov II.

Academic Writing for Publication II.

Linda Steyne, Agnes Simon, Pavol Šveda

Hosťujúci pedagóg: Prof. Cornell Clayton, Washington State University 

FiF/A-dSZ-510/22

2S, 5 kreditov  

Čas a miesto budú upresnené; informácie: dr. Grauzľová, lucia.grauzlova@uniba.sk.

 

Ako inovatívne učiť na vysokej škole II.

Darina Dvorská, Lucia Hlavatá, Gabriela Pleschová, Agnes Simon, Jana Výškrabková

FiF.Dek/A-dSZ-504/21

2S, 5 kreditov  

Kurz je akreditovaný na medzinárodnej úrovni britskou Staff and Educational Development Association (SEDA). Informácie o obsahu kurzu a o termínoch nájdete tu. Prípadné otázky adresujte dr. Hlavatej, lucia.hlavatauniba.sk.

 

Logická sémantika a argumentácia

František Gahér

FiF/A-dSZ-004/13

PS, 6 kreditov  

Termín a miesto budú upresnené; prosím hláste sa mailom Prof. Gahérovi, frantisek.gaher@uniba.sk.

 

Antické rímske náboženstvo

Marcela Andoková

FiF.KKSF/A-moKF-027/20

2P, 4 kredity

Termín a miesto budú upresnené; prosím hláste sa mailom Doc. Andokovej, marcela.andokova@uniba.sk.