Ponuka výberových kurzov pre doktorandov

Informačné listy jednotlivých kurzov sú v systéme AIS2.

Zimný semester 2021/2022

Informačné zdroje a vedecká komunikácia
Jaroslav Šušol, Juraj Halas

FiF.Dek/A-dSZ-013/20
2PS, 6 kreditov
Piatok, 9:55 – 11:35, N417, prvé stretnutie 24. 9.
Pred prvým stretnutím je potrebné prihlásiť sa do tímu v MS Teams


Ako inovatívne učiť na vysokej škole I.

Darina Dvorská, Lucia Hlavatá, Janka Medveďová, Gabriela Pleschová, Markéta Sedláková, Jozef Strakoš, Jaroslav Varchola
FiF.Dek/A-dSZ-502/21
2S, 5 kreditov
Piatok, 9:00 – 13:00; G140; prvé stretnutie 8. 10.
Prihlásiť sa možno do 22. 9. (e-mailom na adresu lucia.hlavata@uniba.sk); ďalšie informácie
V rámci medzinárodného projektu HOSUED (Erasmus+)


Academic Writing for Publication

Jan Beneš, Angeniet Kam, Agi Simon, Linda M. Steyne, Eszter Timár
FiF.Dek/A-dSZ-501/20
2S, 5 kreditov
Uskutoční sa blokovou výučbou v januári 2022; ďalšie informácie
V rámci medzinárodného projektu IMPACT (Erasmus+)


Effective teaching for internationalisation III.

Silviu Piros, Gabriela Pleschová, Agi Simon, Petr Sucháček, Mátyás Szabó, Jaroslav Varchola, Jitka Vidláková, Sylvia Walsarie Wolff, Gina Wisker
FiF.Dek/A-dSZ-505/21
2P, 5 kreditov
Online
Pre absolventov kurzov Effective teaching for internationalisation I. a II.; ďalšie informácie
V rámci medzinárodného projektu IMPACT (Erasmus+)


Myslieť o literatúre

Adam Bžoch, Jana Cviková, Róbert Gáfrik, Miroslav Marcelli, Soňa Pašteková, Jana Truhlářová, Miloš Zelenka
FiF.Dek/A-dSZ-503/21
2P, 5 kreditov
Streda, 10:00 – 11:30, Zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV, Dúbravská cesta 9; prvé stretnutie 29. 9.; viac informácií
Sériu prednášok organizuje Ústav svetovej literatúry SAV


Reálie antického Ríma

Marcela Andoková, Ľ. Eliášová Buzássyová

FiF.KKSF/A-boKF-101/15
2S, 3 kredity
Štvrtok, 14:20 – 15:50, G20; prvé stretnutie 23. 9.

 

Letný semester 2021/2022

Logická sémantika a argumentácia
František Gahér
FiF.Dek/A-dSZ-004/13
2PS, 6 kreditov


Úvod do štatistickej analýzy dát

Lukáš Bielik
FiF.Dek/A-moSZ-500/21
2PS, 5 kreditov
Pondelok, 16:05 – 17:35, N314


Ako inovatívne učiť na vysokej škole II
.
Darina Dvorská, Lucia Hlavatá, Janka Medveďová, Gabriela Pleschová, Markéta Sedláková, Jozef Strakoš, Jaroslav Varchola
FiF.Dek/A-dSZ-504/21
2S, 5 kreditov
Pre absolventov kurzu Ako inovatívne učiť na vysokej škole I.; ďalšie informácie
V rámci medzinárodného projektu HOSUED (Erasmus+)


Antické rímske náboženstvo

Marcela Andoková
FiF.KKSF/A-moKF-027/20
2P, 4 kredity
Streda, 9:05 – 10:35, G20


Politické inštitúcie v komparatívnej perspektíve / Political Institutions in Comparative Perspective

Jozef Bátora
FiF.KPol/A-dPV-005/13
2PS, 6 kreditov