Zborník PAEDAGOGICA

Vitajte na stránke katedrového zborníka PAEDAGOGICA

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

Vítame vás na stránke zborníka PAEDAGOGICA Katedry pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zborník vychádza vo Vydavateľstve Univerzity Komenského v Bratislave od roku 1967. Doposiaľ v 34 ročníkoch vyšlo sumárne 270 originálnych polytematických teoretických aj teoreticko-empirických štúdií, ktoré boli zamerané na rôzne oblasti pedagogickej teórie a praxe. Prevažovali hlavne historické a didaktické témy. 

Zodpovednými redaktormi zborníka boli:

  • od 1967 - 1983  prof. PhDr. Jozef MÁTEJ, CSc., 
  • 1985/1986 - 1987/1988 - prof. PhDr. Rudolf ŠTEPANOVIČ, DrSc.
  • 1989 - 2005 prof. PhDr. Štefan ŠVEC, CSc.
  • 2007 - 2018 PhDr. Bibiána TIMKOVÁ, CSc.
  • 2019 - 2020 PhDr. Silvia DONČEVOVÁ, PhD.
  • 2021 Mgr. Janka MEDVEĎOVÁ, PhD. a Mgr. Martin DROŠČÁK, PhD.
  • 2022 - 2023 Mgr. Janka MEDVEĎOVÁ, PhD. a PhDr. Silvia DONČENOVÁ, PhD. 

Archív zborníka PAEDAGOGICA FiF UK 1967 - 2022

 

Na tomto mieste sa nachádza kompletný online archív katedrového zborníka Paedagogica od roku 1967 až po súčasnosť (Dvorská, 2020).

Po kliknutí na rok vydania (nižšie) sa vám zobrazia názvy jednotlivých štúdií. Následným klikom na štúdiu, ktorá vás zaujíma sa dostanete k scanu článku (vo formáte pdf.). Namiesto vyhľadávača vám nateraz ponúkame tabuľku, v ktorej si budete môcť štúdie vyhľadať (Ctrl F) podľa názvu, roku vydania, či kľúčového slova. V prípade, že v online archíve napriek našej snahe nájdete možné chyby, alebo budete mať námety na  jeho vylepšenie, prosím kontaktujte nás.

Ďakujeme za vašu návštevu a veríme, že Archív bude pre vás cenným zdrojom informácií. 

ročník zborníkarok vydania
roč. 11967
roč. 21969
roč. 31972
roč. 41978
roč. 51980
roč. 61983
roč. 71984
roč. 8 -91985/86
roč. 10 - 111987/88
roč. 121989
roč. 131995
roč. 141997
roč. 152000
roč. 162001
roč. 172005
roč. 182006
roč. 192007
roč. 202008
roč. 212009
roč. 222010
roč. 232011
roč. 242012
roč. 252013
roč. 272014
roč. 272015
roč. 282016
roč. 292017
roč. 302018
roč. 312019
roč. 322020
roč. 332021
roč. 342022
roč. 352023

Ako citovať štúdie v zborníku PAEDAGOGICA?

Citovanie podľa normy ISO:

PRIEZVISKO, M (iniciál krstného mena, alebo celé krstné meno). Rok vydania. Názov príspevku. In Paedagogica, zborník Katedry pedagogiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. roč. (číslo ročníka). (19.. rok vydania), str. (čísla strán príspevku napr. 31 – 46). ISBN (číslo). Dostupné online (pridať link).

Príklad citovania zborníkovej štúdie podľa normy ISO:

VAJCIK, P. 1967. Experiment v pedagogickej praxi. In Paedagogica, zborník Katedry pedagogiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. roč. 1. 1967. str. 31 – 46. ISBN 67 - 150 - 68. Dostupné online.

Príklad citovania zborníkovej štúdie podľa normy APA 07:

Vajcik, P. (1967). Experiment v pedagogickej praxi. Paedagogica. Zborník Katedry pedagogiky Filozofickej fakulty UK. Univerzita Komenského v Bratislave. (1) 31 – 46. Dostupné online.