Zborník PAEDAGOGICA

Vitajte na stránke katedrového zborníka PAEDAGOGICA

Foto: Darina Dvorská (2020).

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

Vítame vás na stránke zborníka PAEDAGOGICA Katedry pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zborník vychádza vo Vydavateľstve Univerzity Komenského v Bratislave od roku 1967. Doposiaľ v 33 ročníkoch vyšlo sumárne 253 originálnych polytematických teoretických aj teoreticko-empirických štúdií, ktoré boli zamerané na rôzne oblasti pedagogickej teórie a praxe. Prevažovali hlavne historické a didaktické témy. 

Zodpovednými redaktormi zborníka boli:

od 1967 - 1983  prof. PhDr. Jozef MÁTEJ, CSc., 

1985/1986 - 1987/1988 - prof. PhDr. Rudolf ŠTEPANOVIČ, DrSc.

1989 - 2005 prof. PhDr. Štefan ŠVEC, CSc.

2007 - 2018 PhDr. Bibiána TIMKOVÁ, CSc.

2019 - 2020 PhDr. Silvia ŤUPEKOVÁ DONČEVOVÁ, PhD.

2021 Mgr. Janka MEDVEĎOVÁ, PhD. a Mgr. Martin DROŠČÁK, PhD.

Archív zborníka PAEDAGOGICA FiF UK 1967 - 2021

 

Na tomto mieste sa nachádza kompletný online archív katedrového zborníka Paedagogica od roku 1967 až po súčasnosť. 

Po kliknutí na rok vydania (nižšie) sa vám zobrazia názvy jednotlivých štúdií. Následným klikom na štúdiu, ktorá vás zaujíma sa dostanete k scanu článku (vo formáte pdf.). Namiesto vyhľadávača vám nateraz ponúkame tabuľku, v ktorej si budete môcť štúdie vyhľadať (Ctrl F) podľa názvu, roku vydania, či kľúčového slova. V prípade, že v online archíve napriek našej snahe nájdete možné chyby, alebo budete mať námety na  jeho vylepšenie, prosím kontaktujte nás.

Ďakujeme za vašu návštevu a veríme, že Archív bude pre vás cenným zdrojom informácií. PaedDr. Darina Dvorská, PhD. (2020)

 

Ako citovať štúdie v zborníku PAEDAGOGICA? 

PRIEZVISKO, M (iniciál krstného mena, alebo celé krstné meno). Rok vydania. Názov príspevku. In Paedagogica, zborník Katedry pedagogiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. roč. (číslo ročníka). (19.. rok vydania), str. (čísla strán príspevku napr. 31 – 46). ISBN (číslo). Dostupné online (pridať link).

Príklad:

VAJCIK, P. 1967. Experiment v pedagogickej praxi. In Paedagogica, zborník Katedry pedagogiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. roč. 1. 1967. str. 31 – 46. ISBN 67 - 150 - 68. Dostupné online.