Vedecké semináre KPED

Učiť sa nás baví!

V rámci snahy o podporu a posilnenie vedecko-výskumnej činnosti organizuje  Katedra pedagogiky vedecké semináre zamerané na rôzne výskumné témy. 

 

  • Kedy? - minimálne raz mesačne, spravidla v stredy
  • Kde? - v budove Filozofickej fakulty na Gondovej ul. 2 v Bratislave na 2. poschodí, v učebni G 209. 
  • Ako? - od roku 2024 ich realizujeme hybridnou formou. Je teda možné sa k nim prihlásiť aj online.
  • Pre koho? - semináre sú prioritne určené odbornej verejnosti a (aj budúcim) výskumníkom a výskumníčkam, ktorí sa zaujímajú o empirické metódy i postupy a chcú byť oboznámení s najnovšími vedeckými výsledkami z oblasti pedagogických i sociálnych vied.

Zoznam vedeckých seminárov KPED:

dátumprednášajúci a téma
7.9.2023prof. Peter Gavora: Všetko, čo viete o dotazníku, len si to neuvedomujete
25.10.2023prof. Adriana Wiegerová: Ako uvažovať o téme svojho výskumu
28.11.2023Supervízne stretnutie k záveru projektu VEGA 1/0484/21: Premeny rodinnej výchovy a rodičovského vzdelávania na Slovensku 
11.12.2023 o 10:00 hod.

Dr. Silvia Dončevová: predstavenie časti projektových výstupov VEGA 1/0316/22: Multidisciplinárne aspekty feminizácie školstva 

10.1.2024Dr. Darina Dvorská: záverečná oponentúra projektu VEGA 1/0484/21: Premeny rodinnej výchovy a rodičovského vzdelávania na Slovensku 
24.1.2024doc. Július Matulčík: záverečná oponentúra projektu VEGA 1/0293/21  Edukácia k zdraviu dospelej populácie
14.2.2024prof. Peter Gavora: workshop Ako štatisticky spracovávať dáta z dotazníka v JASP
19.3.2024Dr. Petr Soják: Sociální pedagogika a volný čas aneb... „Brněnská škola“ napojená na prostředí, nejen to přírodní 
20.3.2024Dr. Petr Soják: Cesta k sobě, cesta k tobě aneb... Osobnostně sociální rozvoj budoucích pedagogů a jejich profesních kvalit ve vztahu k výchově a vzdělávání

Pozvánka na najbližší vedecký seminár