Pozvané prednášky a semináre Teach IN

Teach IN

® logo podujatia D. Ružová.

Na katedre do roku 2022 organizovali nepravidelné prednášky a semináre spojené s diskusiou hosťujúcich kolegov (odborníkov teoretikov i učiteľov z praxe), ktoré v rámci rôznych formátov ponúkajú priestor pre učiacu sa komunitu študentov a učiteľov dozvedieť sa viac a diskutovať o aktuálnych pedagogických otázkach.

Inšpiráciu k názvu táchto podujatí - Teach IN sme získali v anglicko-slovenskom pedagogickom slovníku Gavoru a Mareša (1996, s. 201) kde slovné spojenie Teach IN autori vnímajú ako "diskusný seminár, prednášky spojené s diskusiou na aktuálnu a často kontroverznú tému na akademickej pôde.” Uvažovanie v konkrétnych súvislostiach dalo tomuto slovníkovému pojmu význam, potrebu a potenciál súčasnej uplatniteľnosti.

Tematický rámec tvorili rôzne pedagogické otázky vyučovania a vzdelávania, ktoré prestavujú stále živé a otvorené didaktické problémy. Na tomto mieste nájdete informácie o pozvaných prednáškach, fotografie, a v niektorých prípadoch aj video záznam z prednášok našich hostí.

V myšlienke naďalej pokračujeme aj cez podujanie VEDECKÝ SEMINÁR KPED.

27.4.2022 Dr. Michal Pankevič: Multikultúrna výchova v edukačnej praxi

6.10.2021 Zuzana Sojková: Z Bratislavy do Keceroviec. Diverzita a konflikty v triede: úloha pedagogickej komunikácie

V spolupráci s Teach for Slovakia sme 6.10.2021 privítali Mgr. Zuzanu Sojkovú, ktorá rozprávala o téme: Z Bratislavy do Keceroviec. Diverzita a konflikty v triede: úloha pedagogickej komunikácie určenej nielen poslucháčom kurzu Pedagogická komunikácia a príbuzných disciplín, ale všetkým, ktorých zaujíma téma diverzity a konfliktov v školských triedach. 

 

26.4.2021 Veronika Vikrutová: Program Play Wisely

Čo je to Play Wisely®?

Na akých základných princípoch tento vedený stimulačný program zameraný na rozvoj potenciálu detí raného veku stojí? Čo si P. Hannan predstavuje pod pojmom "ľudská vývinová slučka"? Ako prebiehali niektoré výskumy autorky programu pre NASA? Ako využíva Play Wisely kognitívne kartymetódu smerovej orientácieprvky Montessori pedagogiky? Ako prebiehajú kurzy Play Wisely? Ako lektorky kurzov pracujú s hlasom? Ktoré aktivity rozvíjajú jemnú a hrubú motoriku detí raného veku?

Na tieto a ďalšie témy sa Mgr. Veronika Vikrutová z centra Play Wisely Slovensko dňa 26.4.2021 zameriavala. Pozvaná prednáška bola inšpirujúca nielen poslucháčom kurzu Diagnostika dieťaťa predškolského veku.

Pozvanú prednášku si po dohode s prednášajúcou i účastníkmi môžete po prihlásení sa cez ID UK pozrieť zo záznamu. 

15.4.2021 Ida Želinská: Ženy ženám

V spolupráci s Úniou materskáých centier SR sme na katedre privítali PhDr. Idu Želinskú, ktorá viedla sériu mimoriadne zaujímavých pozvaných prednášok zameraných na násilie páchane na ženách v rámci projektu Ženy ženám. 

11.2.2020 Marek Tesař: Global childhood, local issues.