Zborník ACTA ANDRAGOGICA

Zborník ACTA ANDAGOGICA

Vitajte na stránke zborníka ACTA ANDRAGOGICA, ktorý vychádza ako periodikum niekdajšej samostatnej Katedry andragogiky. Zborník vydával Filozofická fakulta UK. Počas rokov 2008 - 2020 vyšlo 7 ročníkov.  Cieľom periodika je prezentovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti a obohacovať i rozvíjať teórie výchovy a vzdelávania dospelých. Vedecké štúdie uverejnené v tomto akademickom periodiku sú určené nielen pre akademickú verejnosť, ale aj pre všetkých odborníkov pôsobiacich v oblasti edukácie dospelých. Zodpovedným redaktorom zborníka je doc. PhDr. Július Matulčík, CSc. 

V zborníku ACTA ANDRAGOGICA bolo doposiaľ publikovaných 114 štúdií.  Nazdávame sa, že všetky majú potenciál byť cenným zdrojom informácií. 

 

Archív zborníka ACTA ANDRAGOGICA

Na tomto mieste sa nachádza kompletný online archív zborníka ACTA ANDRAGOGICA, ktorého 7 ročníkov bolo vydaných v rokoch 2008 - 2020 vo vydavateľstve UK. Po prekliknutí na rok vydania sa dostanete k jednotlivým štúdiám, alebo v závere súpisu, aj k zborníku ako celku vo formáte pdf. Namiesto vyhľadávača vám ponúkame tabuľku, v ktorej môžete štúdie vyhľadávať (Ctrl F). V prípade nejasností nás prosím kontaktujte.

 

2020

2018

2017
2014
2013
2011
2008

Ako korektne citovať štúdie zo zborníka ACTA ANDRAGOGICA?

PRIEZVISKO, M (iniciál krstného mena). Rok vydania. Názov príspevku. In ACTA ANDRAGOGICA, zborník Katedry andragogiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, roč. (číslo ročníka), (19.. rok vydania), str. (čísla strán príspevku napr. 31 – 46). ISBN (číslo). Dostupné online + link.

Príklad:

LAUKOVÁ, P. 2018. Vklad Anny Preinerovej do rozvoja profesijnej andragogiky. In ACTA ANDRAGOGICA, zborník Katedry andragogiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. roč. 6, 2018. str. 219 – 229. ISBN 978-80-223-4587-3. Dostupné online