Zborník ACTA ANDRAGOGICA

Zborník ACTA ANDAGOGICA

Vitajte na stránke zborníka ACTA ANDRAGOGICA, ktorý vychádza ako jedno z periodík Katedry pedagogiky. Vydáva ho Vydavateľstvo UK a Filozofická fakulta UK. Počas rokov 2008 - 2023 vyšlo 8 ročníkov. Jeho cieľom je prezentovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti a obohacovať i rozvíjať teórie výchovy a vzdelávania dospelých. Vedecké štúdie uverejnené v tomto akademickom periodiku sú určené nielen pre akademickú verejnosť, ale aj pre všetkých odborníkov pôsobiacich v oblasti edukácie dospelých. Zodpovedným redaktorom zborníka je doc. PhDr. Július Matulčík, CSc. 

V zborníku ACTA ANDRAGOGICA bolo doposiaľ publikovaných 120 štúdií.  Nazdávame sa, že všetky majú potenciál byť cenným zdrojom informácií. 

 

Archív zborníka ACTA ANDRAGOGICA

V roku 2020 v snahe o zachovanie všetkých ročníkov a ich výtlačkov vznikol archív tohto periodika (Dvorská, 2020). Na tomto mieste sa nachádza kompletný online archív zborníka ACTA ANDRAGOGICA. Po prekliknutí na rok vydania sa dostanete k jednotlivým štúdiám, alebo v závere súpisu, aj k zborníku ako celku vo formáte pdf. Namiesto vyhľadávača vám ponúkame tabuľku, v ktorej môžete štúdie vyhľadávať (Ctrl F). V prípade nejasností nás prosím kontaktujte.

Acta Andragogica, roč. 12008
Acta Andragogica, roč. 22011
Acta Andragogica, roč. 32013
Acta Andragogica, roč. 42014
Acta Andragogica, roč. 52017
Acta Andragogica, roč. 62018
Acta Andragogica, roč. 72020
Acta Andragogica, roč. 82023

Ako korektne citovať štúdie zo zborníka ACTA ANDRAGOGICA?

PRIEZVISKO, M (iniciál krstného mena). Rok vydania. Názov príspevku. In ACTA ANDRAGOGICA, zborník Katedry andragogiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, roč. (číslo ročníka), (19.. rok vydania), str. (čísla strán príspevku napr. 31 – 46). ISBN (číslo). Dostupné online + link.

Príklad:

LAUKOVÁ, P. 2018. Vklad Anny Preinerovej do rozvoja profesijnej andragogiky. In ACTA ANDRAGOGICA, zborník Katedry andragogiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. roč. 6, 2018. str. 219 – 229. ISBN 978-80-223-4587-3. Dostupné online