Janka Medveďová

Mgr. Janka MEDVEĎOVÁ, PhD.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 207

Konzultačné hodiny LS 2023/2024: utorok 10:00 - 12:00 hod. 

Telefón: + 421 2 9013 2178

Email: janka.medvedovauniba.sk

Vedecká činnosť

ORCID

ResearchGate

Evidencia publikačnej činnosti UK

VUPCH 

Odborné zameranie

 • dejiny školstva a pedagogiky,
 • súčasné pedagogické teórie,
 • didaktika pedagogiky.

Vyučovacia činnosť

Zimný semester AR 2023/2024:

 • A-boPE-002/15: Proseminár z pedagogiky 
 • A-boPE-003/15 a A-buPE-003/15: Dejiny školstva a pedagogiky 1 
 • A-boPE-013/15: Dejiny slovenského školstva a pedagogiky 
 • A-buPE-011/15: Dejiny pedagogiky 3 
 • A-buSZ-003/22: Teoretické základy výchovy 
 • A-muPE-591/22: Pedagogická prax 3 
 • kurz pre DPŠ ZM: Teoretické základy výchovy

 

Letný semester AR 2023/2024:

 • A-boPE-007/15 a A-buPE-006/15: Dejiny školstva a pedagogiky 2
 • A-boPE-018/15: Súčasné pedagogické teórie
 • A-buPE-015/15: Pedagogika 20. storočia 
 • A-boPE-043/15: Pedagogická antropológia 
 • A-boPE-045/19: Vybrané kapitoly zo života a diela J. A. Komenského

 

 

Projektová činnosť

 • Erasmus+ Strategické partnerstvá IMPACT / Spoluriešiteľka projektu / 2020 - 2023.

Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

 

O vyučovaní pedagogiky a spoločného učiteľského základu s Dr. Jankou Medveďovou

Gavora, P., Dvorská, D. & Medveďová, J. (2024). Rodičovstvo s deťmi do troch rokov: teória a výskum, Bratislava: Vydavateľstvo UK.

Monografia:

Gavora, P., Dvorská, D. & Medveďová, J. (2024). Rodičovstvo s deťmi do troch rokov: teória a výskum, Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského

Dostupné online: https://stella.uniba.sk/texty/FIF_GDM_rodicovstvo_deti_do_3r.pdf