Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Katedra slovenských dejín poskytuje študentom vysokoškolské vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia. So sesterskou katedrou všeobecných dejín participuje v odbore história v trojročnom bakalárskom programe a v dvojročnom magisterskom programe. Rovnako participuje na dvojodborovom učiteľskom štúdiu v trojročnom bakalárskom a dvojročnom magisterskom programe. Samostatne v štvorročnom doktorandskom programe slovenské dejiny.

 

Na tejto stránke nájdete všetky informácie o študijných programoch, vyučovaných predmetoch, záverečných prácach. Rovnako tu nájdete všetko o študentskej vedeckej a odbornej konferencii, domácich a zahraničných exkurziách, ktoré katedra ponúka pre svojich študentov.

Rovnako tu nájdete všetky potrebné tlačivá a materiály súvisiace so štúdiom.