Východoázijské jazyky a kultúry

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: filológia
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky
Jazyk výučby: slovenský, anglický, čínsky, japonský, kórejský, český
Zabezpečujúce katedry: Katedra východoázijských štúdií

Rada študijného programu

Predseda: prof. Mgr. Janka Benická, PhD.
Členovia: prof. Rong Ye, PhD., doc. Sascha Klotzbücher, PhD., Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD., Akiko Komura, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Ján Budinský; zástupca študentov: Bc. Kai Kevin Sun

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. Mgr. Janka Benická, PhD.
Spolugaranti: prof. Rong Ye, PhD., doc. Sascha Klotzbücher, PhD., Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD., Akiko Komura, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie