Bakalárske štúdium

Jednoodborové

Archeológia

Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva

Dejiny umenia

Estetika

Etnológia

Filozofia

Germánske štúdiá

História

Informačné štúdiá

Klasické jazyky

Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax

Marketingová komunikácia

Muzikológia

Pedagogika

Politológia

Psychológia

Religionistika

Románske štúdiá

Ruské a východoeurópske štúdiá

Slovanské štúdiá

Slovenský jazyk a literatúra

Sociológia

Stredoeurópske štúdiá

Východoázijské jazyky a kultúry

Žurnalistika

 

Dejiny umenia - história

Etnológia - filozofia

Etnológia - história

Etnológia - muzikológia

Etnológia - religionistika

Filozofia - história

Filozofia - religionistika

Filozofia - sociológia

História - religionistika

Informačné štúdiá - muzeológia

Filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo)

Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)

Arabský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)

Grécky jazyk a kultúra (v kombinácii)

Holandský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Latinský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)

Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)

Taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii)

Spoločný základ prekladateľstva a tlmočníctva

Študijné programy učiteľstva

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)

Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)

Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

Učiteľstvo (spoločný základ)

Celofakultná ponuka predmetov