Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

doc. PhDr. Ľubor Matejko, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 134
Miestnosť
G238
Publikačná činnosť

Mgr. Nina Cingerová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 340
Miestnosť
G232
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 338
Miestnosť
G229
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Anton Eliaš, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 336
Miestnosť
G227/a
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 189
Miestnosť
G227
Publikačná činnosť

Mgr. Ivan Posokhin, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 338
Miestnosť
G229
Publikačná činnosť

doc. Marina Vazanova

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
lektor vysokej školy, univerzity

Doktorandi v dennej forme štúdia

Mgr. Michal Mikuláš
    e-mail: michal.mikulasuniba.sk
    č. tel.: 02/593 39 189
    č. dverí: 227
    konzultačné hodiny: štvrtok 13:00 – 14:30

Mgr. Miroslava Danišková
    e-mail: miroslava.daniskovauniba.sk
    č. tel.: 02/593 39 340
    č. dverí: 232
    konzultačné hodiny: utorok 12:50 – 14:20

Mgr. Lizaveta Madej
    e-mail: lizaveta.madejuniba.sk
    č. tel.: 02/593 39 340
    č. dverí: 232
    konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

Mgr. Katarína Jalová
    e-mail: jalova1uniba.sk
    č. tel.: 02/593 39 338
    č. dverí: 229
    konzultačné hodiny: utorok 12:45 – 14:15

Konzultačné hodiny ZS 2018/2019

doc. PhDr. Ľubor Matejko, CSc.  (vedúci katedry)

utorok 12:50 – 14:50

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

utorok 12:30 – 14:00

prof. PhDr. Anton Eliaš, PhD.

utorok 12:30 – 14:00

doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.

utorok 14:30 – 16:00

Mgr. Nina Cingerová, PhD.

piatok 9:00 – 10:30

Mgr. Ivan Posokhin, PhD.  (študijný poradca)

pondelok 13:00 – 14:00,  štvrtok 8:00 – 9:00

doc. Marina Vazanova, PhD.

pondelok 14:20 – 15:50,  štvrtok 10:50 – 12:20

Mgr. Alexandra Peťková, PhD.

po dohode e-mailom

Externí spolupracovníci katedry

Valentína Zimanová – valentina.zimanovagmail.com

Mgr. Alexandra Peťková, PhD. – apetkova62gmail.com

Mgr. Veronika Babjaková – babjakova.veronikagmail.com

Mgr. Peter Birčák – p.bircakgmail.com

Mgr. Tamara Janecová, PhD. – tamara.janecovagmail.com

Mgr. Zuzana Lorková, PhD. – zlorkovagmail.com

doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. – michal.masarykgmail.com

PhDr. Milada Nemčická – milada.nemcickagmail.com

Mgr. Marína Zavacká, PhD. – marina.zavackasavba.sk

prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD. – ludmila.novackaeuba.sk

doc. Larissa Kharitonova