Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

doc. Mgr. Nina Cingerová PhD.

Filozofická fakulta UK,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2378
02/593 39 340
G232

doc. Mgr. Irina Dulebová PhD.

Filozofická fakulta UK,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2380
02/593 39 338
G229

prof. PhDr. Anton Eliaš PhD.

Filozofická fakulta UK,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2383
02/593 39 336
G227/a

Miroslava Kružliaková

Filozofická fakulta UK,
sekretárka, sekretár
+421 2 9013 2184

prof. PhDr. Mária Kusá CSc.

Filozofická fakulta UK,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2384
02/593 39 189
G227

doc. PhDr. Ľubor Matejko CSc.

Filozofická fakulta UK,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2183
02/593 39 134
G238

Mgr. Ivan Posokhin PhD.

Filozofická fakulta UK,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2382
02/593 39 338
G229

doc. Marina Vazanova

Filozofická fakulta UK,
lektor vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2379
[1]

Doktorandi v dennej forme štúdia

Mgr. Michal Mikuláš
    e-mail: michal.mikulasuniba.sk
    č. tel.: 02/593 39 189
    č. dverí: G227/b
    konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

Mgr. Lizaveta Madej
    e-mail: lizaveta.madejuniba.sk
    č. tel.: 02/593 39 340
    č. dverí: G232
    konzultačné hodiny: pondelok 9.05 – 10.35

Mgr. Katarína Jalová
    e-mail: katarina.jalovauniba.sk
    č. tel.: 02/593 39 338
    č. dverí: G229
    konzultačné hodiny: štvrtok 15.00 – 16.00

Mgr. Zuzana Bujačková
    e-mail: chabova3uniba.sk
    č. tel.: 02/593 39 134
    č. dverí: G238
    konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

Mgr. Lucia Chudá
    e-mail: chuda40uniba.sk
    č. tel.: 02/593 39 134
    č. dverí: G238
    konzultačné hodiny: streda 12.30 – 14.00

Konzultačné hodiny – ZS 2019/2020

doc. PhDr. Ľubor Matejko, CSc. streda 10.00 – 12.00
Mgr. Ivan Posokhin, PhD. utorok 9.45 – 10.40, štvrtok 9.00 – 10.00
prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. pondelok 11.00 – 12.30
prof. PhDr. Anton Eliaš, PhD. pondelok 10.40 – 12.10
doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD. utorok 14.30 – 16.00
doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD. utorok 10.40 – 12.30
Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD. pondelok 14.10 – 15.40
doc. Marina Vazanova streda 15.00 – 15.50, štvrtok 10.50 – 12.20
Mgr. Michal Mikuláš po dohode e-mailom
Mgr. Lizaveta Madej pondelok 9.05 – 10.35
Mgr. Katarína Jalová štvrtok 15.00 – 16.00
Mgr. Zuzana Bujačková po dohode e-mailom
Mgr. Lucia Chudá streda 12.30 – 14.00

Externí spolupracovníci katedry

Mgr. Matej Ivančík, PhD. – ivancik8uniba.sk

Valentína Zimanová – valentina.zimanovagmail.com

Mgr. Alexandra Peťková, PhD. – apetkova62gmail.com

Mgr. Veronika Babjaková – babjakova.veronikagmail.com

Mgr. Peter Birčák – p.bircakgmail.com

Mgr. Tamara Janecová, PhD. – tamara.janecovagmail.com

Mgr. Zuzana Lorková, PhD. – zlorkovagmail.com

doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. – michal.masarykgmail.com

PhDr. Milada Nemčická – milada.nemcickagmail.com

Mgr. Marína Zavacká, PhD. – marina.zavackasavba.sk

prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD. – ludmila.novackaeuba.sk

doc. Larissa Kharitonova