Filozofická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Členovia katedry

doc. PhDr. Ľubor Matejko, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 134
Miestnosť
G238
Publikačná činnosť

Mgr. Nina Cingerová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 340
Miestnosť
G232
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 338
Miestnosť
G229
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Anton Eliaš, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 336
Miestnosť
G227/a
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 189
Miestnosť
G227
Publikačná činnosť

Mgr. Ivan Posokhin, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 338
Miestnosť
G229
Publikačná činnosť

doc. Marina Vazanova

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
lektor vysokej školy, univerzity

Doktorandi v dennej forme štúdia

Mgr. Michal Mikuláš
    e-mail: michal.mikulasuniba.sk
    č. tel.: 59339334
    č. dverí: 230
    konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

Mgr. Miroslava Danišková
    e-mail: miroslava.daniskovauniba.sk
    č. tel.: 59339334
    č. dverí: 230
    konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

Mgr. Lizaveta Madej
    e-mail: lizaveta.madejuniba.sk
    č. tel.: 59339334
    č. dverí: 230
    konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

Mgr. Katarína Jalová
    e-mail: jalova1uniba.sk
    č. tel.: 59339334
    č. dverí: 230
    konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

Konzultačné hodiny LS 2017/2018

doc. PhDr. Ľubor Matejko, CSc.  (vedúci katedry)

pondelok 13.00 – 14.00

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

štvrtok 14.00 – 16.00

prof. PhDr. Anton Eliaš, PhD.

utorok 12.40 – 14.00

doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.

streda 13.00 – 14.30

Mgr. Nina Cingerová, PhD.

streda 9.00 – 10.30

Mgr. Ivan Posokhin, PhD.  (študijný poradca)

pondelok 10.40 – 12.40

doc. Marina Vazanova, PhD.

streda 14.20 – 15.00, štvrtok 15.55 – 16.45

Mgr. Alexandra Peťková, PhD.

po dohode e-mailom

Externí spolupracovníci katedry

Valentína Zimanová – valentina.zimanova@gmail.com

Mgr. Alexandra Peťková, PhD. – apetkova62@gmail.com

Mgr. Veronika Babjaková – babjakova.veronika@gmail.com

Mgr. Peter Birčák – p.bircak@gmail.com

Mgr. Tamara Janecová, PhD. – tamara.janecova@gmail.com

Mgr. Zuzana Lorková, PhD. – zlorkova@gmail.com

doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. – michal.masaryk@gmail.com

PhDr. Milada Nemčická – milada.nemcicka@gmail.com

Mgr. Marína Zavacká, PhD. – marina.zavacka@savba.sk

doc. Larissa Kharitonova

prof. JUDr. Ľudmila Novacká, CSc.