Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Mgr. Nina Cingerová PhD.

Filozofická fakulta UK,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2378
02/593 39 340
G232

doc. Mgr. Irina Dulebová PhD.

Filozofická fakulta UK,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2380
02/593 39 338
G229

prof. PhDr. Anton Eliaš PhD.

Filozofická fakulta UK,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2383
02/593 39 336
G227/a

Miroslava Kružliaková

Filozofická fakulta UK,
sekretárka, sekretár
+421 2 9013 2184

prof. PhDr. Mária Kusá CSc.

Filozofická fakulta UK,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2384
02/593 39 189
G227

doc. PhDr. Ľubor Matejko CSc.

Filozofická fakulta UK,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2183
02/593 39 134
G238

Mgr. Alexandra Peťková PhD.

Filozofická fakulta UK,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9013 2381

Mgr. Ivan Posokhin PhD.

Filozofická fakulta UK,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2382
02/593 39 338
G229

doc. Marina Vazanova

Filozofická fakulta UK,
lektor vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2379
[1]

Doktorandi v dennej forme štúdia

Mgr. Kristína Radimáková
    e-mail: seveckova3uniba.sk
    č. tel.: 02/593 39 336
    č. dverí: 227/a
    konzultačné hodiny: v skúškovom období po dohode e-mailom

Mgr. Michal Mikuláš
    e-mail: michal.mikulasuniba.sk
    č. tel.: 02/593 39 189
    č. dverí: 227/b
    konzultačné hodiny: v skúškovom období po dohode e-mailom

Mgr. Miroslava Danišková
    e-mail: miroslava.daniskovauniba.sk
    č. tel.: 02/593 39 340
    č. dverí: 232
    konzultačné hodiny: v skúškovom období po dohode e-mailom

Mgr. Lizaveta Madej
    e-mail: lizaveta.madejuniba.sk
    č. tel.: 02/593 39 340
    č. dverí: 232
    konzultačné hodiny: v skúškovom období po dohode e-mailom

Mgr. Katarína Jalová
    e-mail: katarina.jalovauniba.sk
    č. tel.: 02/593 39 338
    č. dverí: 229
    konzultačné hodiny: v skúškovom období po dohode e-mailom

Konzultačné hodiny LS 2018/2019

doc. PhDr. Ľubor Matejko, CSc.  (vedúci katedry)

streda 12:30 – 14:00 

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

utorok 14:15 – 16:00

prof. PhDr. Anton Eliaš, PhD.

utorok 9:00 – 10:30 

doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.

utorok 10:40 – 12:10

Mgr. Nina Cingerová, PhD.

štvrtok 12:30 – 14:00

Mgr. Ivan Posokhin, PhD.  (študijný poradca)

utorok 9:30 – 11:00

doc. Marina Vazanova, PhD.

štvrtok 12:40 – 14:15

Mgr. Alexandra Peťková, PhD.

po dohode e-mailom

Externí spolupracovníci katedry

Valentína Zimanová – valentina.zimanovagmail.com

Mgr. Alexandra Peťková, PhD. – apetkova62gmail.com

Mgr. Veronika Babjaková – babjakova.veronikagmail.com

Mgr. Peter Birčák – p.bircakgmail.com

Mgr. Tamara Janecová, PhD. – tamara.janecovagmail.com

Mgr. Zuzana Lorková, PhD. – zlorkovagmail.com

doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. – michal.masarykgmail.com

PhDr. Milada Nemčická – milada.nemcickagmail.com

Mgr. Marína Zavacká, PhD. – marina.zavackasavba.sk

prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD. – ludmila.novackaeuba.sk

doc. Larissa Kharitonova