Členovia katedry

Mgr. Nina Agapova PhD.

Filozofická fakulta UK,
lektor vysokej školy, univerzity

doc. Mgr. Nina Cingerová PhD.

Filozofická fakulta UK,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2378
02/593 39 340
G232

doc. Mgr. Irina Dulebová PhD.

Filozofická fakulta UK,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2380
02/593 39 338
G229

Miroslava Kružliaková

Filozofická fakulta UK,
sekretárka, sekretár
+421 2 9013 2184

prof. PhDr. Mária Kusá CSc.

Filozofická fakulta UK,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2384
02/593 39 189
G227

doc. PhDr. Ľubor Matejko CSc.

Filozofická fakulta UK,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2183
02/593 39 134
G238

Mgr. Ivan Posokhin PhD.

Filozofická fakulta UK,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2382
02/593 39 338
G229
[1]

Doktorandi v dennej forme štúdia

Mgr. Michal Mikuláš
    e-mail: michal.mikulasuniba.sk
    č. tel.: 02/593 39 189
    č. dverí: G227/b
    konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

Mgr. Lizaveta Madej
    e-mail: lizaveta.madejuniba.sk
    č. tel.: 02/593 39 340
    č. dverí: G232
    konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

Mgr. Katarína Jalová
    e-mail: katarina.jalovauniba.sk
    č. tel.: 02/593 39 338
    č. dverí: G229
    konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

Mgr. Zuzana Bujačková
    e-mail: zuzana.bujackovauniba.sk 
    č. tel.: 02/593 39 134
    č. dverí: G238
    konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

Mgr. Lucia Chudá
    e-mail: chuda40uniba.sk
    č. tel.: 02/593 39 134
    č. dverí: G238
    konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

Konzultačné hodiny – ZS 2020/2021

doc. PhDr. Ľubor Matejko, CSc. po dohode e-mailom
Mgr. Ivan Posokhin, PhD. po dohode e-mailom
prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. po dohode e-mailom
prof. Feliks Shteinbuk, DrSc. po dohode e-mailom
doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD. po dohode e-mailom
doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD. po dohode e-mailom
Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD. po dohode e-mailom
Nina Agapova, PhD. po dohode e-mailom
Mgr. Michal Mikuláš po dohode e-mailom
Mgr. Lizaveta Madej po dohode e-mailom
Mgr. Katarína Jalová po dohode e-mailom
Mgr. Zuzana Bujačková po dohode e-mailom
Mgr. Lucia Chudá po dohode e-mailom

Externí spolupracovníci katedry