Mgr. Janka Lenčéšová

Profil:

Doktorandka v roku 2023 úspešne ukončila štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii ruský jazyk a kultúra a bulharský jazyka a kultúra. Počas štúdia samostatne absolvovala letné semináre na Sofijskej Univerzite sv. Klimenta Ochridského a Univerzite sv. Cyrila a Metoda vo Velikom Tarnove v Bulharsku. V minulosti pracovala ako komunitná tlmočníčka v Lige za ľudské práva. V súčasnosti je študentkou doktorandského štúdia na katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií v študijnom programe slavistika. Témou jej dizertačnej práce je Jazyk a konflikt: Eufemizmy a dysfemizmy v ruskom verejnom diskurze obdobia vojny na Ukrajine.

 

Stručný životopis:

2018 – 2023

Vysokoškolské štúdium – odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii ruský jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúra, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

2023 –

Doktorandské štúdium – odbor slavistika, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Okrem doktorandského štúdia a vedecko-pedagogickej činnosti sa venuje prekladom a tlmočeniu z/do ruského jazyka.