Kontakt

Sekretariát katedry

Mária Strížová 

miestnosť G256

Gondova ulica 2

811 02 Bratislava 1

tel.: +421 2 9013 2147 

e-mail: krvs@fphil.uniba.sk


Úradné hodiny sekretariátu:

Pondelok 9.00 – 14.00

Utorok 9.00 – 14.00

Streda 9.00 – 14.00

Štvrtok 9.00 – 14.00


Poštová adresa:

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Gondova ulica 2

811 02 Bratislava 1


Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií na Facebooku.
Katedrové študentské divadlo Rusalka na Facebooku.

Stránka študentského klubu KRVŠ Rusalka.

Stránka študentského projektu SAMYZDAT.