Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Sekretariát:

Miroslava Kružliaková

miestnosť G238

Gondova 2

814 99 Bratislava

tel.: +421/2/59339134

e-mail: miroslava.kruzliakovauniba.sk


Úradné hodiny sekretariátu:

Pondelok 9.00 – 14.00

Utorok 9.00 – 14.00

Streda 9.00 – 14.00

Štvrtok 9.00 – 14.00


Poštová adresa:

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií

Filozofická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Gondova 2, P.O.BOX 32

814 99  Bratislava


Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií na Facebooku.
Katedrové študentské divadlo Rusalka na Facebooku.


Študentská rada KRVŠ – 2018/2019:

Bc. – 1. ročník
OPT: Janka Lenčéšová – lencesova27@uniba.sk
RVŠ: Beáta Koššová – kossova6@uniba.sk

Bc. – 2. ročník
OPT: Viola Bályová – balyova2@uniba.sk
RVŠ: Dominika Pisoňová – dominikapisonova@gmail.com

Bc. – 3. ročník
OPT: Ivana Gajdošová – eev.gajdosova@gmail.com
RVŠ: Mária Božiková – maja.bozikova@gmail.com

Mgr. – 1. ročník
OPT: Bc. Ana Maksimovic – ana97maksimovic@gmail.com
RVŠ: Bc. Simona Pavliková – s.simona123@gmail.com

Mgr. – 2. ročník
OPT: Bc. Zuzana Chabová – zuzikchabova@gmail.com
RVŠ: Bc. Martin Capík – matko.capik@gmail.com