Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Sekretariát katedry

Miroslava Kružliaková

miestnosť G238

Gondova 2

814 99 Bratislava

tel.: +421 2 9013 2184

e-mail: miroslava.kruzliakovauniba.sk


Úradné hodiny sekretariátu:

Pondelok 9.00 – 14.00

Utorok 9.00 – 14.00

Streda 9.00 – 14.00

Štvrtok 9.00 – 14.00


Poštová adresa:

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií

Filozofická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Gondova 2, P.O.BOX 32

814 99  Bratislava


Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií na Facebooku.
Katedrové študentské divadlo Rusalka na Facebooku.