Kontakt

Sekretariát:

Kristína Žilinčárová

miestnosť G238

Gondova 2

814 99 Bratislava

tel.: +421/2/59339134

e-mail: kristina.zilincarovauniba.sk


Úradné hodiny sekretariátu:

Pondelok 9.00 – 14.00

Utorok 9.00 – 14.00

Streda 9.00 – 14.00

Štvrtok 9.00 – 14.00


Poštová adresa:

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií

Filozofická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Gondova 2, P.O.BOX 32

814 99  Bratislava


Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií na Facebooku.
Katedrové študentské divadlo Rusalka na Facebooku.


Študentská rada KRVŠ - 2017/2018:

Bc. – 1. ročník
OPT: Anna Pernischová – pernischova1@uniba.sk
RVŠ: Dominika Pisoňová – dominikapisonova@gmail.com

Bc. – 2. ročník
OPT: Ivana Gajdošová – eev.gajdosova@gmail.com
RVŠ: Mária Božiková – maja.bozikova@gmail.com

Bc. – 3. ročník
OPT: Ana Maksimovic – ana97maksimovic@gmail.com
RVŠ: Simona Pavliková – s.simona123@gmail.com

Mgr. – 1. ročník
OPT: Bc. Zuzana Chabová – zuzikchabova@gmail.com
RVŠ: Bc. Martin Capík – matko.capik@gmail.com

Mgr. – 2. ročník
OPT: Bc. Miroslav Mrekaj – mrekajmiroslav@gmail.com
RVŠ: Bc. Patrícia Patzeltová – patryce@centrum.sk