Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Možnosti štúdia

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií ponúka možnosť štúdia akreditovaných bakalárskych a magisterských študijných programov:

Študijný odbor: 2.1.28. slovanské jazyky a literatúry

Študijný program: Ruské a východoeurópske štúdiá (boRV) – bakalársky I. st.
Študijný program: Ruské a východoeurópske štúdiá (moRV) – magisterský II. st.


Študijný odbor: 2.1.35. prekladateľstvo a tlmočníctvo

Študijný program: Ruský jazyk a kultúra (bpRU) – bakalársky I. st.
Študijný program: Ruský jazyk a kultúra (mpRU) – magisterský II. st.


Koordinátorom pre študijné mobility programu Erasmus+ na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií je doc. Mgr. Ľ. Matejko, PhD., vedúci KRVŠ.