Členovia katedry

Prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.

profesorka
vedúca katedry

e-mail:     maria.dobrikova(at)uniba.sk
telefón:     +421 2 9013 2185
miestnosť:     G 221
publikačná činnosť:   zoznam publikácií

Prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc.

profesor
e-mail: miroslav.dudok(at)uniba.sk
telefón: +421 2 9013 2386
miestnosť: G 229
publikačná činnosť: zoznam publikácií

doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.

docent
koordinátor mobility Erasmus+
e-mail:     zvonko.taneski(at)uniba.sk
telefón:     +421 2 9013 2389
miestnosť:     G 217
publikačná činnosť:   zoznam publikácií (1) | zoznam publikácií (2)

doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

docent
e-mail:     pavel.krejci(at)uniba.sk
telefón:     +421 2 9013 2393
miestnosť:     G 229
publikačná činnosť:   zoznam publikácií

Mgr. Svetlana Kmecová, PhD.

odborná asistentka
študijná poradkyňa
koordinátorka mobility CEEPUS

e-mail:     svetlana.kmecova(at)uniba.sk
telefón:    +421 2 9013 2388
                           miestnosť:     G 217
                           publikačná činnosť:   zoznam publikácií

Mgr. Kristina Ðorđević

zahraničná lektorka
e-mail:     kristina.dordevic(at)uniba.sk
telefón:     +421 2 9013 2386
miestnosť:     G 229
publikačná činnosť:   zoznam publikácií

Dr. Miglena Mihaylova-Palanska

zahraničná lektorka
e-mail:     miglena.palanska(at)uniba.sk
telefón:     +421 2 9013 2392
miestnosť:     G 230
publikačná činnosť:   zoznam publikácií

Mgr. Bożena Kotuła, PhD.

zahraničná lektorka
e-mail:     bozena.kotula(at)uniba.sk
telefón:     +421 2 9013 2391
miestnosť:     G 217
publikačná činnosť: zoznam publikácií

Mgr. Goran Marjanović

zahraničný lektor
e-mail:     goran.marjanovic(at)uniba.sk 
telefón:     +421 2 9013 2393
miestnosť:     G 229

Mgr. Saša Vojtechová Poklač, PhD.

zahraničná lektorka
e-mail:     sasa.poklac(at)uniba.sk
telefón:     +421 2 9013 2390
miestnosť:     G 217
publikačná činnosť:   zoznam publikácií

Mgr. Zuzana Obertová, PhD.

odborná asistentka
e-mail:     zuzana.obertova(at)uniba.sk
telefón:     +421 2 9013 2185
miestnosť:     G 221
publikačná činnosť:   zoznam publikácií

Mgr. Anna Valentová

lektorka
e-mail: anna.valentova(at)uniba.sk
telefón: +421 2 9013 2386
miestnosť: G 229