Aktuality

Slovensko chorvátska konverzačná príručka Dobro došli

Srdečne Vás pozývame na prezentáciu slovensko chorvátskej konverzačnej príručky Dobro došli, ktorá sa uskutoční 20.2.2024 o 12:35 hod. v miestnosti G19.

Veselý deň slovinskej kultúry

Pozvánka na prednášku a film

Kurzy slovanských jazykov pre verejnosť

Kurzy slovanských jazykov

(bulharčina, chorvátčina, macedónčina, poľština, slovinčina, srbčina)

sa v zimnom semestri akad. roku 2023/2024 budú konať v rámcovom termíne

od 18. septembra 2023 do 15. decembra 2023.

Jednotlivé skupiny otvárame po prihlásení dostatočného počtu záujemcov. Kurz trvá 13 týždňov, realizuje sa v rozsahu 1x90 minút týždenne spravidla po 17.00 hod. Na kurz je potrebné prihlásiť sa e-mailom u koordinátorky Mgr. Zuzany Obertovej, PhD., (zuzana.obertova@uniba.sk) do 16. septembra 2023.

Poplatok za kurz predstavuje 130 eur*, je potrebné zaslať potvrdenie o úhrade Dr. Obertovej.

Číslo účtu: SK36 8180 0000 0070 0008 3100, variabilný symbol 43

 

 ___________________________________________

* 65 eur pre študentov, 210 eur pre manželský pár 

Posledná rozlúčka s prof. Jozefom Hviščom

Dňa 23. augusta 2023 sa akademická, literárna a prekladateľská obec rozlúčila s literárnym komparatistom, zakladateľom modernej slovenskej literárnovednej polonistiky a jedným zo zakladateľov slovenskej teoretickej genológie prof. PhDr. Jozefom Hviščom, CSc.

Profesor Hvišč pôsobil na Katedre slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave od roku 1972, v rokoch 1990 – 1997 ako jej vedúci. Vychoval niekoľko generácií slovenských polonistov, ktorým prednášal teóriu a dejiny poľskej literatúry. Venoval sa výskumu poľsko-slovenských literárnych vzťahov od najstarších čias po súčasnosť, teoretickým a metodologickým otázkam komparatistiky, ako aj dejinám poľskej kultúry a literatúry.

V rámci dejín slovenskej literatúry sa venoval výskumu slovenského romantizmu a významným predstaviteľom slovenskej literatúry 19. a 20. storočia. Z poľštiny prekladal poéziu, prózu i literárnovedné diela. Bol editorom takmer dvadsiatky zborníkov venovaných najmä slovensko-poľským jazykovým, literárnym a kultúrnym vzťahom a tiež autorom veľkého počtu rozhlasových scenárov.

Na poslednej rozlúčke rezonovali slová o jeho odchode do večnosti, teda tam, odkiaľ niet návratu. V prípade pána profesora sú však takého návraty možné, lebo sa nám bude naďalej sprítomňovať cez množstvo vedeckých a umeleckých textov, ktoré napísal, cez knihy, ktoré preložil. Veď aj nasledujúce generácie študentov polonistiky sa budú naďalej vzdelávať z publikácií, ako sú: Epické literárne druhy v slovenskom a poľskom romantizme, Vzťahy a súvislosti slovenskej a poľskej literatúry či Poľská literatúra. Vývin a texty.

 

Odpočívaj v pokoji, pán profesor. Navždy ostaneš v našich spomienkach.

Pozvánka na prednášky Dr. Mirčevskej-Boševovej

Pozvánka na prednášky Dr. Malakova

Pozvánka na literárny večer s Anjou Mugerli

Celú pozvánku s profilom poetky stiahnete tu.

Svetové dni slovinskej literatúry 2022

V rámci Svetových dní slovinskej literatúry vás pozývame na literárne dopoludnie s finalistami Festivalu mladej literatúry Urška, ktoré sa uskutoční 5. decembra 2022 o 11.30 hod. v Infocentre UK na Štúrovej ulici 9.

Cena rektora UK pre Dr. Sašu Vojtechovú Poklač

Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva dňa 21. novembra 2022 udelil rektor prof. Marek Števček ocenenie Dr. Saši Vojtechovej Poklač za obetavú pedagogickú a vzdelávaciu činnosť na fakulte v oblasti popularizácie slovinského jazyka, literatúry a kultúry.

Srdečne blahoželáme!

(Na fotografii zľava: doc. Roman Džambazovič, Dr. Saša Vojtechová Poklač, prof. Marián Zouhar, dekan FiF UK, doc. Irina Dulebová)

Pozvánka na prednášky doc. dr. Špely Sevšek Šramel

Pozvánka na oslavu 30. výročia slovenistiky na FiF UK

Katedra slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Vás srdečne pozýva na koncert slovinskej vokálnej skupiny Vivere a projekciu filmového dokumentu o slovenistike na Filozofickej fakulte UK v Bratislave pri príležitosti 30. výročia systematickej výučby slovinčiny na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 20. októbra 2022 o 18.00 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Gondova ulica č. 2.

Podujatie podporili:
Centrum pre slovinčinu ako druhý a cudzí jazyk
Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane
Združenie SLO/SLO
Úrad Vlády Slovinskej republiky pre Slovincov v zahraničí a vo svete
Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave

Pozvánka na konferenciu Educational Projects in the Field of Environmental Activities II

Pozývame vás na konferenciu Vzdelávacie projekty v oblasti environmentalistiky II, ktorá sa uskutoční v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave v dňoch 8. až 10. septembra 2022.

Program konferencie v poľskom a slovenskom jazyku stiahnete tu.

Program konferencie v anglickom jazyku stiahnete tu.

Konferencie sa môžete zúčastniť prezenčne aj online, je potrebné iba vopred vyplniť registračný formulár. V prípade výberu online účasti dostanete spätný e-mail s odkazom na pripojenie.

Konferencia sa koná v rámci projektu The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations, financovaného Vyšehradským fondom. Pre viac informácií kliknite sem.

ŠVOK 2022

Dňa 28. apríla 2022 sa na Katedre slovanských filológií konala Študentská vedecká a odborná konferencia. Prvé tri miesta obsadili:

1. Terézia Királyová, 2moSE
2. Mária Krutá, 2moSV
3. Daniel Poláš, 1moSE

Konferencie sa ďalej zúčastnili:
Natália Konkolyová, 2moSV
Lujza Laudárová, 1moSV
Štefan Riška, 3boSE

Všetkým zúčastneným blahoželáme k výborným výkonom.

Pozvánka na letnú školu lingvistickej terénnej práce

Letná škola CresSSLing Univerzity v Rijeke ponúka školenia o rôznych aspektoch lingvistickej terénnej práce a jazykovej dokumentácie. Je určená pre absolventov a študentov lingvistiky, filológie a príbuzných odborov, ktorí majú záujem získať odborné znalosti o princípoch a metódach lingvistickej terénnej práce a jazykovej dokumentácie vrátane anotačných a analytických nástrojov na spracovanie a popis jazykových údajov.

Prípadové štúdie a praktické časti kurzov budú zamerané na jazykové variety používané v Chorvátsku a v juhovýchodnej Európe. Študenti budú môcť diskutovať a pracovať aj na vlastných projektoch jazykovej dokumentácie a opisu.

V ponuke je päť týždňových kurzov:

  • Základy jazykovej dokumentácie
  • Práca v dialektológii (so zameraním na chorvátske regionálne nárečia)
  • Praktické aspekty terénnej práce a interakcie s komunitami hovoriacimi menšinovými/regionálnymi/neregionálnymi jazykmi
  • Úvod do Praat a ELAN pre terénnych lingvistov
  • Textologický výskum (s dôrazom na historickú syntax)


Účastníci absolvujú celkovo 40 vyučovacích hodín počas 5 dní.

Viac informácii v anglickom jazyku stiahnete tu.

Pozvánka na konferenciu Edukacyjne projekty działań proekologicznych

Pozývame vás na konferenciu s názvom Edukacyjne projekty działań proekologicznych, ktorá sa koná v rámci projektu The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations. Záujem o účasť je potrebné avizovať na adrese rejestracjav4@us.edu.pl. V odpovedi dostanete registračný formulár a odkaz na pripojenie. Program stiahnete tu.

Pozvánka na záverečné stretnutie projektu Súčasná poľská kultúra vo frazeológii

Úspech našich prekladateľských nádejí

V roku 2020 sa na Univerzite sv. Cyrila a Metoda vo Veľkom Trnove (Bulharsko) konala tradičná medzinárodná študentská prekladateľská súťaž Transformácie 2000, ktorej sa zúčastnili zahraniční bulharisti z 18 krajín.

Vo veľkej konkurencii sa na 1. mieste v kategórii Próza a tiež na 1. mieste v kategórii Poézia umiestnila študentka 2. ročníka prekladateľsko-tlmočníckeho odboru anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra Alžbeta Dušeková. Študentka 2. ročníka odboru slovanské štúdiá Barbora Bitalová získala 2. miesto v kategórii Poézia. Za úspešnú reprezentáciu fakulty im dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave udelil mimoriadne štipendium. Srdečne blahoželáme!

Študenti slovenistiky publikovali svoje dojmy z divadelných predstavení

Študenti slovanských štúdií so zameraním na slovinský jazyk a kultúru písali na portáli slovinského divadla Sigledal o svojich dojmoch a postrehoch z viacerých divadelných predstavení. Celý článok si môžete prečítať tu.

Články vznikli pod pedagogickým vedením Dr. Saše Vojtechovej Poklač.

Študentka KSF Elena Popova ocenená rektorom UK

Pri príležitosti dňa študentstva ocenil rektor UK výnimočné aktivity študentov UK. Jednou z ocenených je aj študentka 2. ročníka programu stredoeurópske štúdiá Elena Popova, ktorá dosiahla mimoriadne výsledky v súťažiach v štandardných a latinskoamerických tancoch, ako aj v kategórii Showdance. V roku 2020 sa stala majsterkou Slovenskej republiky v kombinácii desiatich tancov a v štandardných tancoch obsadila 6. miesto. Na Majstrovstvách Európy v Dánsku obsadila v kombinácii desiatich tancov 6. miesto a na Majstrovstvách Slovenskej republiky v latinskoamerických tancoch 3. miesto. Podobné úspechy dosahovala aj v uplynulých rokoch.

K oceneniu srdečne blahoželáme a želáme mnoho úspechov aj v budúcnosti!

Zoznam všetkých ocenených študentov nájdete tu

Pozvánka na konferenciu Vzdelávanie pre klímu

Srdečne vás pozývame na konferenciu s názvom "Vzdelávanie pre klímu - univerzitné a školské vzdelávanie", ktorá sa uskutoční 11. marca 2021 online v rámci projektu Vyšehradského fondu The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations. Program stiahnete tu.

Pozvánka na slovensko-slovinskú noc výskumníkov

 

Slovinsko-slovenská noc sa po dvoch rokoch vracia z Prekmurska do Ľubľany – tentokrát bude v spolupráci s gymnáziom Škofijska klasična gimnazija, Ústav sv. Stanislava v Ľubľane prebiehať v piatok 27. 11. 2020. Katedra slavistiky a Katedra slovenistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane v rámci projektu Európska noc výskumníkovHumanistika, to si ty! pripravujú dva okrúhle stoly s výskumníkmi z Bratislavy a Ľubľany a workshop pre gymnazistov. Za okrúhlym stolom sa bude rozprávať najskôr o kodifikácii a štandardizácii jazyka, v druhej časti o kultúrnych a univerzitných kontaktoch medzi Slovákmi a Slovincami. Workshop Čo majú spoločné avantgarda a frazeológia? je pripravený špeciálne pre gymnazistov, na ňom bližšie spoznajú základy slovenčiny. Z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave boli k spolupráci prizvané Gabriela Múcsková z Katedry slovenského jazyka, ako aj Saša Vojtechová Poklač a Svetlana Kmecová z Katedry slovanských filológií.

 

Program:

 

Workshop pre gymnazistov: Čo majú spoločné avantgarda a frazeológia: skúsme, ako nám to pôjde so slovenčinou

27. 11. 2020, 8.40 9.20 https://uni-lj-si.zoom.us/j/7362402539 (ID: 736 240 2539)

Spolupracujú:

Tjaša Plut – Škofijska klasična gimnazija, Ústav sv. Stanislava, Ľubľana

Svetlana Kmecová - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Špela Sevšek Šramel – Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane

Kultúrne a univerzitné kontakty v stredoeurópskom priestore – Slováci a Slovinci, priatelia a cudzinci: konfrontácia s novým a starým (okrúhly stôl)

27. 11. 2020, 10.40 – 11.40 https://uni-lj-si.zoom.us/j/7362402539 (ID: 736 240 2539)

Vedie: Špela Sevšek Šramel

Tone Smolej (Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane): Slovinci na Univerzite v Prahe

Bernarda Stenovec (Škofijska klasična gimnazija, Ústav sv. Stanislava, Ľubľana ): Kultúrny význam predvojnového Ústavu sv. Stanislava

Mária Tonková (Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave): Slovenský a slovinský národný príbeh v učebniciach dejepisu (O inštitucionalizovaní historickej pamäti v našich národných spoločenstvách)

Saša Vojtechová Poklač (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave): Cankar a recepcia jeho dramatickej tvorby na Slovensku

Miha Kragelj (Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane): Neznáma podobnosť a blízkosť: slovinsko-slovenské kontakty medzi dvoma vojnami

 

Kodifikácia a štandardizácia jazyka (okrúhly stôl)

27. 11. 2020, 12.20 – 13.20

https://uni-lj si.zoom.us/j/94546683907?pwd=TU1DMHBRQTZ4a3VsQTM2bXhNZ2M4dz09

(Passcode: 580915)

Vedie: Hotimir Tivadar

Peter Zeleňák, veľvyslanec Slovenskej republiky v Slovinsku: Otvorenie okrúhleho stola

Gabriela Múcsková (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave): Podoby a problémy kodifikácie spisovnej slovenčiny

Tanja Mirtič (ZRC SAZU) : Kodifikácia hovoreného jazyka na príklade problematiky pozície prízvuku

Hotimir Tivadar (Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane): Ortografia a ortoepia na osi používateľ, úzus, systém

Jozef Pallay (Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane): Slovinsko-slovenské paralely jazykového purizmu

 

Na podujatia, ktoré sa uskutočnia v rámci Európskej noci výskumníkov, vás srdečne pozývame!

 

 

Pozvánka na prednášku prof. Dziamskej-Lenart

Pozvánka na prednášku doc. Panajotova

Kurzy slovanských jazykov pre verejnosť

Kurzy slovanských jazykov (bulharčina, chorvátčina, macedónčina, poľština, slovinčina, srbčina) v LS akad. r. 2019/2020 sa budú konať od 24. februára 2020 do 22. mája 2020. 

Záujemcovia sa môžu nezáväzne prihlasovať u koordinátorky PhDr. Alici Kulihovej, PhD., (alica.kulihova@uniba.sk, kulihova@gmail.com).

Prvé spoločné stretnutie (nepovinné) sa uskutoční 17. februára 2020 o 17.30 hod. v miestnosti G 214 (2. poschodie, Filozofická fakulta UK, Gondova 2).

Všetci kurzisti sa musia na prvej hodine preukázať potvrdením o uhradení poplatku za kurz, ktorý bude predstavovať 130 eur*.

Číslo účtu: SK36 8180 0000 0070 0008 3100, variabilný symbol 43

 ___________________________________________

* 65 eur pre študentov, 210 eur pre manželský pár

Pozvánka na prednášky dr. sc. Ivančice Banković-Mandić

Pozývame na zimnú školu chorvátčiny!

Pozvánka na Svetové dni slovinskej vedy a umenia

Zoznam podujatí:

prednáška dr. Saše Vojtechovej Poklač Univerzita v Ľubľane v premenách času
pondelok 2. decembra 2019 o 9.00, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, miestnosť G24;

pocta Francemu Prešernovi pri pamätnej tabuli na Prešernovej ulici v Bratislave
pondelok 2. decembra 2019 o 10.00;

prednáška dr. Alena Šircu Slovinská poézia druhej polovice 19. storočia
utorok 3. decembra 2019 o 9.00, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, miestnosť G212;

prednáška dr. Alena Šircu Expresionizmus v slovinskej poézii a začiatky modernizmu
utorok 3. decembra 2019 o 10.50, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, miestnosť G212;

výstava Ústrednej humanistickej knižnice Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane Prešerna na ogled postavi pri príležitosti 170. výročia Prešernovej smrti a 100 výročia Univerzity v Ľubľane (autorky výstavy: Kristina Pritekelj, Urška Skalicky, Metka Šorli)
utorok 3. decembra 2019 o 16.00, Veľvyslanectvo Slovinskej republiky, Ventúrska 5, Bratislava;

prednáška doc. Tadeje Rozman Využitie internetových jazykových zdrojov
streda 4. decembra 2019 o 9.00, Filozofická fakulta UK, Múzejná 2, miestnosť N427;


prednáška prof. Marka Stabeja Čo sa deje so slovinčinou?
streda 4. decembra 2019 o 10.50, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, miestnosť G236;

koncert slovinskej skupiny Melanholiki
piatok 6. decembra 2019 o 19.00, DANMAR BAR, Dobrovičova 8, Bratislava.

V premenách času. Poľsko-slovanské jazykové a kultúrne kontakty

Katedra slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

a

Poľský inštitút v Bratislave

organizujú dňa 18. 10. 2019 medzinárodné vedecké sympózium V premenách času. Poľsko-slovanské jazykové a kultúrne kontakty.

Sympózium sa koná pri príležitosti životného jubilea významnej slovenskej polonistiky prof. PhDr. Marty Pančíkovej, CSc.

Čestnú záštitu nad sympóziom prevzal J. E. Krzysztof Strzałka, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike.

Program sympózia stiahnete tu.

Pozvánka na autorské čítanie a diskusiu

Pozvánka na prednášky doc. dr. Isidory Bjelaković

Pozvánka na prednášky doc. dr. Sašky Štumberger

Pozvánka na besedu s Alešom Kozárom

Pozvánka na prednášku Mgr. Kristiny Pritekelj

Pozvánka na prednášku dr. Mészárosa z Univerzity Eötvösa Loránda

Pozvánka na prednášku dr. sc. Lidije Ban Matovac

Informácia pre záujemcov o kurzy slovanských jazykov

Kurzy slovanských jazykov (bulharčina, chorvátčina, macedónčina, poľština, slovinčina, srbčina) v LS akad. r. 2018/2019 sa budú konať od 18. februára 2019 do 17. mája 2019. 

Záujemcovia sa môžu nezáväzne prihlasovať u koordinátorky PhDr. Alici Kulihovej, PhD., (alica.kulihova@uniba.sk, kulihova@gmail.com) už v priebehu januára 2019.

Všetci kurzisti sa musia na prvej hodine preukázať potvrdením o uhradení poplatku za kurz, ktorý bude predstavovať 130 eur*.

Číslo účtu: SK36 8180 0000 0070 0008 3100, variabilný symbol 43

Prvé spoločné stretnutie (nepovinné) sa uskutoční 18. februára 2019 o 17.30 hod. v miestnosti G 214 (2. poschodie, Filozofická fakulta UK, Gondova 2).

Miesto a čas konania jednotlivých kurzov:

Chorvátsky jazyk pre mierne pokročilých  pondelok 17.45 - 19.15, miestnosť G19

Chorvátsky jazyk pre pokročilých               utorok 18.30 - 20.00, miestnosť G224

Srbský jazyk                                                streda 16.30 - 18.00, miestnosť G23 

Bulharský jazyk                                           štvrtok 16.50 - 18.20, miestnosť G23

Poľský jazyk                                                streda 17.30 - 19.00, miestnosť G224
Slovinský jazyk                                           streda 17.30 - 19.00, miestnosť G110

__________________________________________________________________
* 65 eur pre študentov, 210 eur pre manželský pár

Pozvánka na prednášky s workshopmi s dr. Damjanom Huberom z Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane

Konferencia pri príležitosti 90. výročia bulharského lektorátu a 50. výročia samostatného študijného oboru bulharistiky

Pozvánka na prednášku doc. PhDr. Václava Štepánka, Ph.D

Katedra slovanských filológií Vás srdečne pozýva na slávnostné stretnutie pri príležitosti

90. výročia lektorátu bulharského jazyka a 50. výročia samostatného študijného odboru bulharistiky,

v rámci ktorého odznie prednáška
doc. PhDr. Václava Štěpánka, Ph.D,
z Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne

Moslimská otázka v Bulharsku v kontexte balkánskych dejín

Podujatie sa uskutoční 10. 5. 2017 o 13.00 hod. v miestnosti G 236 na FiF UK, Gondova 2.

Prihlasovanie na mobility a stáže Erasmus+ otvorené!

Referát zahraničných stykov FiF UK oznamuje, že od dnešného dňa je možné prihlásiť sa na študentské mobility a tiež študentské stáže cez program Erasmus+ na celý nadchádzajúci akad. rok 2017/2018 (mobility na zimný aj letný semester). 

Prihlasovanie trvá do 16. decembra 2016.

Prihlášku na mobilitu a stáž, zoznam príloh k prihláške, rovnako aj ďalšie potrebné informácie týkajúce sa prihlasovania nájdete na webovej stránke FiF UK v sekcii medzinárodné vzťahy (sekcia Výber študentov na Erasmus). 

International and Erasmus+ Day 2016

Oddelenie medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského každoročne organizuje International and Erasmus+ Day pre študentov všetkých fakúlt UK, ktorí majú v nadchádzajúcom akademickom roku záujem o realizáciu mobility či už v rámci programu Erasmus+ alebo iného mobilitného programu. International and Erasmus+ Day sa uskutoční dňa 12. 10. 2016 v čase 12:00 – 18:00 v priestoroch UPeCe  na  Mlynoch. Na stretnutí sa dozviete všetky dôležité informácie o tom, akým spôsobom a na akých zahraničných univerzitách je možné počas Vášho štúdia na UK absolvovať študijný pobyt.  

Kurzy slovanských jazykov pre verejnosť

Katedra slovanských filológií v zimnom semestri 2016/2017 opäť otvára kurzy slovanských jazykov pre verejnosť:

BULHARČINA – CHORVÁTČINA – MACEDÓNČINA – POĽŠTINA – SLOVINČINA – SRBČINA

pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých.

Trvanie kurzu: 19. septembra 2016 – 16. decembra 2016

Rozsah kurzu: 1x týždenne 2 vyučovacie hodiny (90 minút)
Deň a čas konania kurzu: po dohode s vyučujúcimi (počas zápisu)
Cena kurzu: 130 € (26 vyučovacích hodín)
Zápis: 19. 9. 2016 o 17.30 hod. v miestnosti č. 214, FiF UK, Gondova 2

Harmonogram kurzov:

Bulharský jazyk – utorok 18:30 | G 218

Chorvátsky jazyk 1 – utorok 16:00 | G 316

Chorvátsky jazyk 2 – pondelok 17:30 | G 24

Slovinský jazyk 1 – streda 17:00 | N 217

Slovinský jazyk 2 – utorok 17:30 | G 110

Srbský jazyk – utorok 17:15 | N 425

Ďalšie informácie
koordinátorka kurzov: PhDr. Alica Kulihová, PhD., kulihova@uniba.sk

Bozk (s) jazykom

Prednáška prof. Magdaleny Kostovej-Panajotovej, PhD.

Generálna tajomníčka UNESCO na Univerzite Komenského

Prednášky mim. prof. dr. Mojce Smolej

Katedra slovanských filológií FiF UK
a
Lektorát slovinského jazyka
Vás srdečne pozývajú na prednášky
mim. prof. dr. Mojce Smolej
z Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane, ktoré sa uskutočnia:

 

v pondelok, 25. 4. 2016 (9.05 – 10.35, G 208)
Častice v slovinskom spisovnom jazyku


v pondelok, 25. 4. 2016 (10.50 – 12.20, G 208)
Častice v slovinskom spisovnom jazyku


v stredu, 27. 4. 2016 (10.50 – 12.20, G 212)
Štylistika v dielach slovinského spisovateľa a dramatika Ivana Cankara


v stredu, 27. 4. 2016 (o 13.00, Veľvyslanectvo Slovinskej republiky, Ventúrska 5, Bratislava)

Prezentácia výstavy
Bozk (s) jazykom (gramatiky a slovníky slovinského jazyka od počiatkov do súčasnosti)

>>PDF pozvánka<<<

Informačné stretnutie o štipendijných programoch SAIA

V pondelok 25.4.2016 o 16.00 hod. v miestnosti G127 sa uskutoční stretnutie so zástupcami SAIA, ktorí predstavia ich štipendijné programy a podmienky účasti na nich. Tiež predstavia aktuálne novinky v programoch a ďalšie nové možnosti štúdia v zahraničí.

Prednášky doc. dr. Nataše Logar

Katedra slovanských filológií FiF UK

a

Lektorát slovinského jazyka

Vás srdečne pozývajú na prednášky

doc. dr. Nataše Logar

z Fakulty spoločenských vied Univerzity v Ľubľane, ktoré sa uskutočnia:

 

v stredu, 13. 4. 2016 (10.50 – 12.20, G 212)
Jazyková vybavenosť: slovinčina v digitálnej dobe


v stredu, 13. 4. 2016 (12.35 – 14.05, G 212)

Jazyková vybavenosť slovinčiny: jazykové zdroje pre všeobecných používateľov


v pondelok, 18. 4. 2016 (9.05 – 10.35, G 208)
Jazyková vybavenosť slovinčiny: jazykové zdroje pre všeobecných používateľov

Prednášky budú v slovinskom jazyku.

>>PDF pozvánka<<

Prednášky riadneho profesora dr. Toneho Smoleja

Katedra slovanských filológií FiF UK
a
Lektorát slovinského jazyka

Vás srdečne pozývajú na prednášky
riadneho profesora dr. Toneho Smoleja
z Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane, ktoré sa uskutočnia v:

utorok, 5. 4. 2016 (10.50 – 12.20, G212)
História slovinského komiksu


stredu, 6. 4. 2016 (17.40 – 19.55, G 207)
Úvod do problematiky, slovinský dramatik Anton Tomaž Linhart (1756 - 1795) v európskom kontexte


utorok, 12. 4. 2016 (10.50 – 12.20, G 212)
Slovinský šansón


stredu, 13. 4. 2016 (17.40 – 19.55, G 207)
Poézia slovinského romantického básnika Franceho Prešerna v európskom kontexte


utorok, 19. 4. 2016 (10.50 – 12.20, G 212)
Slovinská paródia


stredu, 20. 4. 2016 (17.40 – 19.55, G 207)
Prešernov epos Krst pri Savici (1835) v európskom kontexte, dielo Janeza Ciglera Šťastie v nešťastí (Sreča v nesreči, 1836)


utorok, 26. 4. 2016 (10.50 – 12.20, G 212)
Slovinský spisovateľ Žarko Petan (1929 – 2014) a jeho aforizmy


stredu, 27. 4. 2016 (17.40 – 19.55, G 207)
Slovinský spisovateľ Josip Jurčič (1844 – 1881) a jeho dielo v európskom kontexte

Prednášky budú v slovinskom jazyku.

>>PDF pozvánka<<

Rektorské voľno

Vážení študenti,

v súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 udeľuje rektor Univerzity Komenského rektorské voľno pre študentov na piatok 4. marca 2016.

Za správnosť: Dano Madarás

Výsledky výberových konaní Erazmus +

Referát zahraničných vzťahov FiF UK oznamuje, že výberové konanie na mobility a stáže cez program Erasmus+ na akad. rok 2016/17 bolo ukončenéVýsledky výberového konania sú zverejnené na webe FiF UK v sekcii medzinárodné vzťahy – Erasmus+ - študenti - študenti vybraní na mobilitu/Erasmus pracovná stáž študentov.

Link: http://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti/

Referát zahraničných vzťahov bude vybraných študentov čoskoro kontaktovať a poskytne im ďalšie informácie týkajúce sa administrácie ich mobility.

Národný štipendijný program

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2016/2017

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2016 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2016/2017. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štúdium sorabistiky na Lipskej univerzite

Nadácia pre srbský ľud vypisuje každý rok pre 3 študentov semestrálne štipendium na štúdium sorabistiky v Inštitúte sorabistiky v Lipsku.

Doba čerpania: 1 až 2 semestre (5 až 10 mesiacov)

Účel:
štúdium sorabistiky, t. j. hornej a dolnej lužickej srbčiny na Lipskej univerzite

Predpoklady:
- štúdium slavistiky alebo iného príbuzného odboru
- ukončenie 4. semestra / základného štúdia pre začiatok doplňujúceho štúdia
- skúšky v rámci základného štúdia musia byť ukončené (žiadosť/prihláška o - štipendium možno podať po 2. semestri)
- štúdium sa realizuje v lužičtine
- štúdium nie je podmienené znalosťou nemeckého jazyka 

Záujemcovia o štúdium by mali predložiť tieto doklady:
- doklad o zápise študenta na „domovskej univerzite“ s údajmi o študijnom smere
- posudok docenta s odporúčaním pre štipendijný pobyt za účelom štúdia sorabistiky
- štruktúrovaný životopis
- kópie vysvedčení o doterajších skúškach
- zámer/účel štipendijného pobytu a štúdia sorabistiky v Lipsku s uvedením ťažiskového študijného zamerania
- doklad o znalosti cudzích jazykov
- adresa, e-mailová adresa

Veková hranica: 32 rokov

Výška čerpania: 512,00 € mesačne, a na jeden semester príspevok na knihy vo výške 52,00 Eur

Pravidlá čerpania:
- podpora celého štúdia je vylúčená
- schválenie štipendia pre začiatočníkov nie je možné
- štipendium sa schvaľuje pre každého jednotlivca iba raz
- štipendium schválené pre určitý rok sa nedá preniesť do budúceho roka
- počas doplňujúceho štúdia by mal študent/študentka spracovať určitú tému k sorabistike, ktorú mu/jej určil docent

Žiadosti s potrebnými dokladmi treba predložiť Nadácii pre srbský ľud.

Adresa:
Stiftung für das sorbische Volk
Postplatz 2
02625 Bautzen.

Tel.: 03591/550 307 (kancelária) alebo 550 320 (M. Moosche)
Fax: 03591/42 8 11
E-mail: moosche-stiftung@sorben.com     

Uzávierka prihlášok: 31. marca 2016
Termín rozhodnutia: koniec apríla 

    

Kurzy slovanských jazykov pre verejnosť

Katedra slovanských filológií v letnom semestri 2015/2016 opäť otvára kurzy slovanských jazykov pre verejnosť:

BIELORUŠTINA – BULHARČINA – CHORVÁTČINA – POĽŠTINA – SLOVINČINA – SRBČINA

pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých.

Trvanie kurzu: 15. februára 2016 – 13. mája 2016
Rozsah kurzu: 1x týždenne 2 vyučovacie hodiny (90 minút)
Deň a čas konania kurzu: po dohode s vyučujúcimi (počas zápisu)
Cena kurzu: 130 € (26 vyučovacích hodín)
Zápis: 15. 2. 2016 o 17.30 hod. v miestnosti č. 214, FiF UK, Gondova 2

Na jednotlivé kurzy sa netreba prihlasovať vopred, stačí prísť na zápis. Kurzy sa budú otvárať iba v prípade, ak sa na ne prihlásia minimálne 2 záujemcovia.

Ďalšie informácie
koordinátorka kurzov: PhDr. Alica Kulihová, PhD., kulihova@uniba.sk

Serbian Language and Culture Workshop's contest for 10+10 SCHOLARSHIPS FOR SUMMER SCHOOL OF SERBIAN LANGUAGE AND CULTURE

July 16th – August 5th and August 6th –26th , 2016, Valjevo, Serbia

Who can apply for the scholarship?
University students of Serbian or other Slavic language/ literature/ culture on graduate and postgraduate studies are allowed to participate in the contest.

What is the purpose of the scholarship?
10 Scholarships are given for attending the program of the Summer School of Serbian Language and Culture from July 16th to August 5th, 2016, and another 10 from August 6th to 26th, 2016, in Valjevo, Serbia. The program includes:
1. 60 Serbian classes,
2. 30 culture classes,
3. Summer School materials,
4. accommodation in double rooms,
5. 5 excursions,
6. free Internet access in the school.

What does the scholarship cover?
The Workshop Scholarship Fund covers 50% of the Summer School fee (250€). The funds for the scholarships have been raised from different companies, entrepreneurs and individuals in Valjevo region who are interested in promoting Serbian language and culture. The students are responsible for the other 50% of the Summer School fee (250€) for which they should organize the payment through other funds and support organizations, or individually.

Are there any restrictions?
If students miss more than 6 language classes, and/or 3 culture classes, and/or 1 excursion, their scholarship and participation in the Summer School will be interrupted.

What documents are required?
Please send us the following:
1. a registration form (downloadable here),
2. a letter of recommendation from a professor of Serbian or other Slavic language/ literature/ culture. The letter should contain the official letterhead of your educational institute, with university/ college/ department stamp,
3. a letter of motivation in two copies: one written in student's native language and the other in Serbian (or English).
The documents should be sent to the e-mail address srpski@gmail.com or by fax to +381-11-3038-660

When is the deadline to apply?
Аpplications must be sent before February 29th, 2016. The final results of the scholarship contest will be published by March 15th, 2016. The Workshop will inform the winners and send the invitation letters by post and e-mail.

Please e-mail all your questions and comments to skola@srpskijezik.edu.rs for additional information on Summer School of Serbian Language and Culture 2016.

The International Summer School of Serbian Language, Culture and History at the Faculty of Philosophy of the University of Novi Sad

Grants

Foreign students studying Serbian Language and Literature as their major or secondary subject at departments of Slavonic studies in the transition countries are eligible to apply for a limited number of partial grants, which are provided by the Executive Council of the Autonomous Province of Vojvodina or the Faculty of Philosophy.

In such cases, students have to submit the following:

  • a filled-in application form, indicating that it is an application for a grant,
  • certificate from the university stating the applicant’s status,
  • letter of recommendation by a professor from the applicant’s university.

The material can be sent by email (scanned) to: centar@ff.uns.ac.rs or by regular post to the following address:

Filozofski fakultet / Faculty of Philosophy
Odsek za srpski jezik i lingvistiku / Department of Serbian Language and Linguistics
Centar za srpski jezik kao strani / Centre for Serbian as a Foreign Language
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija / Serbia

 

The application deadline is 30 April 2016.

The students who receive and accept a full/partial scholarship agree to accept the programme of the School entirely, which means that they are obliged to participate in all the curricular and extracurricular activities from the beginning until the end of the Summer School.

For more informations please visit website www.letnjaskolasrpskogjezika.com

ST NICOLAS SUMMER SCHOOL OF SERBIAN

This programme is aimed at all students of South Slavic Languages, especially those interested in Serbian language, who wish not only to improve their knowledge of Serbian but also to learn more about our culture, history and tradition. The course enables young people from all over the world to spend a quality time in Belgrade - vibrant capital city, taking part in classes but also in our well-planned social activities and excursions.

Our package programme includes:

·         25 lessons of Serbian a week from qualified teachers
·         1 full-day and 3 half-day excursions per week
·         A daytime and evening programme of social activities, sports, local visits and sightseeing
·         Airport transfers (on demand)
·         All course materials and a leaving certificate
·         Refreshments at school (cookies, juice, water, coffee, tea)

Course objectives
By the end of the course, the students will have:

·         improved their communication skills and be more confident and accurate in Serbian
·         experienced the buzz and vibrancy of Belgrade
·         learned about local sights, museums and culture
·         made new friends

Activities may include:

·         Belgrade Royal Palaces Tour
·         Visit to Belgrade Fortress Kalemegdan
·         Visit to Ada Ciganlija – an amazing natural resort, a favourite picnic spot, an outstanding sporting venue and a very populaar beach
·         Visit to Avala – a small mountain just outside Belgrade
·         Belgrade River Cruise
·         Visit to St Sava’s Temple and St Petka’s Church
·         Visit to the House of Flowers – the mausoleum and memorial Yugoslavia’s communist ruler Josip Broz Tito
·         Visit to the Residence of Princess Ljubica
·         Visit to the Museum of Nikola Tesla
·         Visit to the Ethnographic Museum
·         Visit to Skadarlija – a bohemian quarter

Course length: 2, 3 or 4 weeks
Number of lessons per week: 25 (5 lessons a day)
Group size: max. 8 students
Age groups: Children 8-12, Teens 13-18, Adults
One-to-one lessons: in Belgrade or via Skype
Start dates: 20 June, 4 July, 18 July, 1 August (plus one-to-one lessons throughout the year)

Levels: All
Course Fees: 2 weeks - 380€, 3 weeks - 570€, 4 weeks - 760€ (one-to-one lessons, 18€ per 45-min. class)
Payment: full amount by bank transfer no later than one week before the start of the course

Cancellation policy: A non-refundable booking fee of 50€ must be made at the time of application. Requests to withdraw from the course needs to be made in writing no less than one week before the start of the course. You will receive the refund minus the 50€ booking fee. We will not refund money for requests made less than one week before the start date. Our courses require a sufficient number of students to run. If a course is cancelled, the students who have paid the fees will be reimbursed fully.

The course fee does not include transport, accommodation or food. Although we do not provide accommodation and food, we may assist you in finding the options which suit you best. We pay 10 % commission to our partners for each student that comes to one of our courses.

After the course in Belgrade, the students may continue learning with us via Skype. Should you need any more information, please do not hesitate to contact us.

World on the move – and Europe? : Migration, Identity, Security

Prihlasovanie na mobility a stáže Erasmus+ otvorené!

Referát zahraničných stykov oznamuje, že od dnešného dňa je možné prihlasovanie na študentské mobility a tiež študentské stáže cez program Erasmus+ na celý nadchádzajúci akad. rok 2016/17 (na zimný aj letný semester mobility). Prihlasovanie trvá do 15. januára 2016.

Prihlášku na mobilitu a stáž, zoznam príloh k prihláške, rovnako aj ďalšie potrebné informácie týkajúce sa výberového konania nájdete na webovej stránke FiF UK v sekcii medzinárodné vzťahy (Erasmus+ - študenti - výber študentov na Erasmus).

Akadémia rómskych štúdií

Ústav etnológie SAV v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pripravuje konferenciu s workshopom pre odbornú verejnosť pod názvom Akadémia rómskych štúdií, ktorá sa bude konať v dňoch 11.-13.11. 2015 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Cieľom akadémie je jednak prezentovať najnovšie trendy z oblasti rómskych štúdií v Európe a tiež otvoriť pravidelný kurz (raz ročne) rómskeho jazyka pre odbornú verejnosť.

Prvý deň podujatia (11. 11. 2015) bude venovaný prednáškam popredných expertov romistov zo Slovenska, z Čiech a Fínska. Účasť prisľúbili uznávaní odborníci z romistických pracovísk v Európe (Kimmo Granqvist z Univerzity v Helsinkách, Viktor Elšík z Karlovej Univerzity v Prahe, Arne Mann a Tatiana Podolinská z Ústavu etnológie SAV v Bratislave), ktorí predstavia svoje výskumy a otvoria interdisciplinárnu diskusiu o najnovších trendoch v romistike. Prednášky budú otvorené pre verejnosť a uskutočnia sa v budove SAV na Klemensovej 19 v Bratislave, vo veľkej zasadačke na 5. poschodí od 13.00 hod.

Ďalšie dva dni akadémie (12. - 13. 11. 2015) budú venované kurzu rómčiny pre cca 30 vopred zaregistrovaných začiatočníkov. Kurz budú viesť traja lektori (jeden lingvista z ČR a dve rómske lektorky s praxou vyučovania rómčiny). Zaradenie kurzu rómskeho jazyka pre začiatočníkov vychádza zo skutočnosti, že veľká väčšina odborníkov (akademická sféra, tretí sektor, zamestnanci decíznej sféry), ktorí sa venujú rómskym štúdiám na Slovensku, neovládajú rómsky jazyk a jedným z kľúčových predpokladov pre hlbšie porozumenie tejto problematiky je aj základná znalosť jazyka cieľovej skupiny. Kurz sa uskutoční v tlačovej miestnosti Ministerstva vnútra SR na 2. poschodí a Pribinovej ulici č.2 v Bratislave od 9.00 hod. do 18.00 hod.

Pozor, nakoľko je na kurze obmedzený počet miest, je nevyhnutné sa vopred registrovať! Link na registráciu:
https://docs.google.com/forms/<wbr />d/<wbr />14uLPDMdCFMAbHkcVsI7Mr9txs5G3A<wbr />XoWq_2OqEsc0-c/viewform?edit_<wbr />requested=true. Registrácia je predĺžená do piatku (6. 11. 2015). Študenti majú zľavnený registračný poplatok na 20 eur. 

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na Ivanu Šusterovú (ivana.susterovasavba.sk).

Cyklus podujatí slovinistiky

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra slovanských filológií – Lektorát slovinského jazyka a kultúry

Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave

a

slovinské vydavateľstvo Pivec

pozyvajú na cyklus podujatí, ktore sa uskutočnia 

v stredu 4. novembra 2015 

na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, Gondova ulica č. 2:

10.50 – 12.20 (miestnosť G 212)

red. prof. dr. Miran Štuhec: Slovinská krátka próza po roku 1980 

(prednáška v slovinskom jazyku)

13.00 – 14.00 (miestnosť G 212)

mag. Zoran Pevec: Urbánna poézia v Slovinsku v posledných desaťročiach

(prednáška v slovinskom jazyku)

16.00 – 18.00 (miestnosť G 236)

Literárno-hudobné vystúpenie

Literatúra: Andrej Brvar, Petra Kolmančič, Danica Križanič Müller, Zoran Pevec

Hudba: Tadej Vesenjak

International and Erasmus+ Day

Buď kreatívny a navrhni svojho Erazmus+ maskota!

Ročné štúdium na Univerzite v Regensburgu

Vážení študenti,

Spolková republika Bavorsko ponúka možnosť ročného štúdia na Univerzite v Regensburgu pre študentov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Prihlášky je možné zasielať do 1. decembra 2015.

Viac informácií o možnosti štúdia nájdete ne webovej stránke:

http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html

Utrecht Network Young Researchers' Grant

Vážení študenti,  od 12.10.2015 je otvorené výberové konanie pre tých z vás, ktorí majú záujem absolvovať študijný pobyt na zahraničnej vysokej škole v rámci UTRECHT NETWORK (univerzity v USA a Kanade). Prihlášky do výberového konania prosím zašlite ne Referát zahraničných stykov FiF UK, prípadne ich na referát doneste osobne. Uzávierka prihlášok je v pondelok 26.10.2015

Súčasťou prihlášky je:
- žiadosť o štúdium na (jednej) vybranej univerzite, 5-krát
- životopis, v angličtine, 5-krát, v ktorom uchádzač uvedie aj svoje doterajšie zahraničné pobyty súvisiace so štúdiom
- krátky motivačný list, v angličtine, 5-krát
- odporúčanie školiteľa diplomovej práce/vedúceho katedry či učiteľa, v angličtine, 1 originál a 4 kópie  
-  potvrdenie o jazykovej skúške z anglického jazyka, pri University of Ottawa aj francúzskeho jazyka (DELF/DALF a pod.); pri univerzitách v Gruzínsku, Južnej Kórei a na Taiwane stačí aj potvrdenie o spôsobilosti sledovať a pochopiť študijné materiály a prednášky v anglickom jazyku, toto potvrdenie vystaví učiteľ anglického jazyka/prednášajúci na príslušnej fakulte. Uznávaná jazyková skúška (TOEFL, IELTS) je ale pre študentov uchádzajúcich sa o pobyt v USA alebo Kanade NEVYHNUTNÁ

Viac informácií rovnako aj dokument žiadosti o štúdium nájdete na webovej stránke: http://uniba.sk/o-univerzite/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymena-medzi-un-a-usa

uniba.sk/o-univerzite/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymenne-pobyty-v-australii

Kurzy slovanských jazykov pre verejnosť

Katedra slovanských filológií v zimnom semestri 2015/2016 opäť otvára kurzy slovanských jazykov pre verejnosť:

BIELORUŠTINA – BULHARČINA – CHORVÁTČINA – POĽŠTINA – SLOVINČINA – SRBČINA

pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých.

Harmonogram kurzov:
Chorvátsky jazyk: štvrtok od 18.30, miestnosť G 208
Slovinský jazyk: utorok od 17.35, miestnosť G 411
Srbský jazyka: utorok od 17.50, miestnosť G 11

Trvanie kurzu: 21. septembra 2015 – 18. decembra 2015
Rozsah kurzu: 1x týždenne 2 vyučovacie hodiny (90 minút)
Deň a čas konania kurzu: po dohode s vyučujúcimi (počas zápisu)
Cena kurzu: 130 € (26 vyučovacích hodín)
Zápis: 21. 9. 2015 o 17.30 hod. v miestnosti č. 214, FiF UK, Gondova 2

Na jednotlivé kurzy sa netreba prihlasovať vopred, stačí prísť na zápis. Kurzy sa budú otvárať iba v prípade, ak sa na ne prihlásia minimálne 2 záujemcovia.

Ďalšie informácie
koordinátorka kurzov: PhDr. Alica Kulihová, PhD., kulihova@uniba.sk

Harmonogram štátnych skúšok 2014/2015

CHORVÁTSKY JAZYK A KULTÚRA

Bakalárske štúdium
Termíny:
20. 05. 2015 o 9.00 hod.
03. 06. 2015 o 9.00 hod.
26. 08. 2015 o 9.00 hod.

Na každý termín sa môžu prihlásiť maximálne 9 študenti. Študenti sa zapíšu na konkrétny termín aj u sekretárky katedry. 

Dňa 19. 5. 2015, 02. 06. 2015 a 25. 08. 2015 sa budú konať čiastkové skúšky (preklad, tlmočenie) so začiatkom od 9.00 hod.

Magisterské štúdium
Termíny:
13. 05. 2015 o 9.00 hod.
20. 05. 2015 o 9.00 hod.
26. 08. 2015 o 9.00 hod.

Študenti sa zapíšu na konkrétny termín aj u sekretárky katedry. 

Dňa 12. 5. 2015, 19. 05. 2015 a 25. 08. 2015 sa budú konať čiastkové skúšky (preklad, tlmočenie) so začiatkom od 9.00 hod.


BULHARSKÝ JAZYK A KULTÚRA

Magisterské štúdium
Termíny:
04. 06. 2015 o 9.00
26. 08. 2015 o 9.00

Študenti sa zapíšu na konkrétny termín aj u sekretárky katedry. 

Dňa 03. 06. 2015 a 25. 08. 2015 sa budú konať čiastkové skúšky (preklad, tlmočenie) so začiatkom od 9.00 hod.


STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Štátna skúška v študijnom programe pozostáva zo štyroch predmetov:

1. Obhajoba bakalárskej práce

2. Historické a filologické aspekty výskumu stredoeurópskeho priestoru

3. Prvý (slovanský jazyk)

4. Druhý (neslovanský/slovanský jazyk

Termíny jednotlivých predmetov štátnej skúšky:

13. mája 2015
Nemecký jazyk a reálie
Čas a miesto konania: 9.00 hod., miestnosť G 212

 

21. mája 2015
Obhajoby bakalárskych prác
Čas a miesto konania: 8.00 – 9.00 hod., pracovňa školiteľa

Historické a filologické aspekty výskumu stredoeurópskeho priestoru
Čas a miesto konania: 9.00 hod., miestnosť G 212

 

28. mája 2015
Slovinský jazyk a reálie
Čas a miesto konania: 9.00 hod., miestnosť G 212

 

4. júna 2015
Poľský jazyk a reálie
Čas a miesto konania: 9.00 hod., miestnosť G 212

 

VŠEOBECNÉ POKYNY 

Na konkrétny termín štátnej bakalárskej skúšky sa treba prihlásiť do 30. apríla 2015 podaním prihlášky cez podateľňu FiF UK (tlačivo nájdete na www.fphil.uniba.sk > Štúdium > Študent > Bakalárske a magisterské Štúdium > Záverečné práce > Prihláška na štátnu skúšku), a zároveň je potrebné poslať e-mail na sekretariát KSF, KSJ a KSLaLV (ksj@fphil.uniba.sk) s uvedením mena, študijného programu a štátnicových predmetov. Odvolať prihlášku je možné len písomnou formou na katedre najneskôr 7 dní pred konaním štátnej skúšky. Ak sa študent z vážnych a preukázateľných dôvodov na štátnej skúške nemohol zúčastniť, ospravedlní sa komisii písomne prostredníctvom študijného oddelenia do 3 pracovných dní po termíne konania štátnej skúšky.

Prednášky mimoriadneho profesora dr. Hotimira Tivadara

Katedra slovanských filológií FiF UK
Lektorát slovinského jazyka

Vás srdečne pozývajú na prednášky mimoriadneho profesora dr. Hotimira Tivadara, ktoré sa uskutočnia v:

pondelok, 23. 2. 2015 o 9.05 – 10.35 G 212
pondelok, 23. 2. 2015 o 10.50 – 12.20 G 212
utorok, 24. 2. 2015 o 12.35 – 14.05 N 315

Dr. Hotimir Tivadar sa zaoberá všeobecnými otázkami hovoreného jazyka a reči. Pri svojej pedagogickej práci na Filozofickej fakulte v Ľubľane sa venuje aj problematike syntaxe, morfológie a normatívnosti slovinského jazyka. Intenzívnu pozornosť venuje najmä mediálnemu diskurzu, úlohe médií a analýze vystúpení hlásateľov RTV Slovenija. Posledných päť rokov sám aktívne spolupracuje na vzdelávaní a príprave hlásateľov verejnoprávnej televízie a rozhlasu. Je autorom viacerých vedeckých a odborných článkov doma i vo svete. Spolupracuje najmä s fonetikmi a jazykovedcami v slovanskom svete (napr. Praha, Toruň, Záhreb).

Foneticko-fonologické osobitosti slovinského spisovného jazyka v porovnaní so slovenským jazykom.

Osobitosti slovinských foném (segmentálna úroveň)

Osobitosti slovinského prízvuku (suprasegmentálna úroveň)

1. blok (základy a nadstavba): Prehľad slovinských foneticko-fonologických zákonitostí a ich porovnanie s inými jazykmi, najmä so slovenčinou. Prednášajúci predstaví celý slovinský hláskoslovný systém v porovnaní so slovenčinou ako príbuzným, no napriek tomu odlišným slovanským jazykom, uskutoční sa i (rečová) analýza rôznych foriem prejavu (od jazyka médií po parlamentárne prejavy), pozornosť bude venovaná i artikulácii a interpretácii rôznych druhov textov, zmysluplnému zdôrazňovaniu a primeranému intonačnému priebehu v texte a jeho jednotlivých častiach, príprave vlastného hovoreného textu, zhodnoteniu a zhrnutiu prečítaných textov.

Spisovný jazyk vo verejnom prejave

2. blok: Druhý blok prednášok bude zahŕňať problematiku spisovného jazyka v Slovinsku a kontrastívnu analýzu s česko-slovenským priestorom tak z historického, ako i zo súčasného hľadiska. V tomto bloku bude pozornosť venovaná ortograficko-ortoepickej problematike vzhľadom na aktuálne hovorené a písané texty.

PDF verzia pozvánky