Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zuzana Obertová

V roku 2014 ukončila magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: nemecký jazyk a kultúra, poľský jazyk a kultúra. V diplomovej práci sa venovala  stratégiám pri tlmočení z poľského do slovenského jazyka (školiteľka Mgr. Joanna Ciesielska, PhD.). Po absolvovaní štúdia pracovala ako prekladateľka a tlmočníčka, v letnom semestri akademického roku 2014/2015 tiež ako asistentka pre poľský jazyk na Katedre slovanských filológií. V akademickom roku 2015/2016 nastúpila na Katedru slovanských filológií ako interná doktoranka. Dizertačnú prácu s názvom Reflexia slovensko-poľských literárnych vzťahov v diele Władysława Bobeka obhájila v roku 2019 pod vedením prof. PhDr. Márie Dobríkovej, CSc. Na katedre vedie polonistické kurzy. Vo vedeckom výskume sa venuje slovensko-poľským literárnym vzťahom a translatologickým otázkam.