Miglena Mihaylova-Palanska

V roku 1999 absolvovala odbor slovanská filológia na Juhozápadnej univerzite Neofita Rilského v Blagoevgrade. Vyučovala bulharský jazyk a literatúru, na Juhozápadnej univerzite Neofita Rilského a na Sofijskej univerzite sv. Klimenta Ochridského prednášala český jazyk a v rámci Mezinárodného balkanistického seminára na Juhozápadnej univerzite Neofita Rilského viedla kurzy bulharského jazyka pre cudzincov. V roku 2015 obhájila dizertačnú prácu na tému Dynamika súčasnej terminológie cestovného ruchu v bulharčine a češtine (školiteľka doc. Marinela Mladenova, PhD.). Do príchodu na Univerzitu Komenského v Bratislave pôsobila ako odborná asistentka v Ústave bulharského jazyka Bulharskej akademie vied v Sofii.

Od akad. roku 2018/2019 pracuje ako lektorka bulharského jazyka a literatúry na Katedre slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde vedie jazykové, literárne a translatogicky zamerané kurzy, ako aj kurzy bulharčiny pre verejnosť.