Staff

Staff

Head:
doc. PhDr. Mária DOBRÍKOVÁ, CSc. | maria.dobrikova@uniba.sk

Study Advisor:
PhDr. Alica KULIHOVÁ, PhD. | alica.kulihova@uniba.sk


Professors:
prof. PhDr. Miroslav DUDOK, DrSc. | miroslav.dudok@uniba.sk

Associate Professors:
doc. PhDr. Mária DOBRÍKOVÁ, CSc. | maria.dobrikova@uniba.sk

Assistant Professors:
PhDr. Jana HUŤANOVÁ, CSc. | jana.hutanova@uniba.sk
PhDr. Alicja KORCZYK-CHOVANEC, PhD. | alicja.chovanec@uniba.sk
PhDr. Alica KULIHOVÁ, PhD. | alica.kulihova@uniba.sk

Language lectors:
Mgr. Saša POKLAČ-VOJTECHOVÁ – Slovene lector | sasa.poklacuniba.sk
Mgr. Kristina ÐORDEVIĆ – Serbian lector | kristin.djordjevicgmail.com
Doc. Ľudmila KIROVA, PhD. – Bulgarian lector | lyudmila.kirovagmail.com
Mgr. Monika KRZEMPEK, PhD. – Polish lector | krzempekgmail.com
Mgr. Ana MANDIĆ – Croatian lector | ana.mandic7@gmail.com

PhD students:
Mgr. Marína KAŽARNOVIČ | kazharnovic1@uniba.sk
Mgr. Svetlana KMECOVÁ | svetlanaluhova(at)hotmail.com
Mgr. Mário KYSEĽ | kysel12@uniba.sk
Mgr. Milina SVÍTKOVÁ | milina.svitkova@uniba.sk