Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Katedra maďarského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave ponúka plne akreditované štúdium v bakalárskom, magisterskom  stupni štúdia v odboroch editorstvo a vydavateľská prax,  učiteľstvo akademických predmetov, prekladateľstvo a tlmočníctvo a doktorandskom stupni štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov.

 

Odbor  Editorstvo  a  vydavateľská  prax

 

Odbor  Učiteľstvo  akademických  predmetov

 

Odbor  Prekladateľstvo  a  tlmočníctvo