Štúdium

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY REALIZOVANÉ KATEDROU:

Katedra maďarského jazyka a literatúry realizuje výuku na bakalárskom a magisterskom stupni vysokoškolského štúdia, a to tak v jednoodborovom štúdiu Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax, ako aj v rámci štúdia Učiteľstvo a pedagogické vedy – Maďarský jazyk a literatúra v kombinácii a v rámci štúdia Filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo) – Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii.