Erasmus+

 

Univerzita: University of Pannonia - Veszprém, Maďarsko (HU)
Kód: HU VESZPRE01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Károli Gáspár University of Reformed Church in Budapest - Maďarsko (HU)
Kód: HU BUDAPES10
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 3 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Szeged - Maďarsko (HU)
Kód: HU SZEGED01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Eötvös Loránd University in Budapest - Maďarsko (HU)
Kód: HU BUDAPES01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Eszterházy Károly University in Eger - Maďarsko (HU)
Kód: HU BUDAPES01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Babes-Bolyai University (RO)
Kód: RO CLUJNAP 01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek - Chorvátsko (HR)
Kód: HR OSIJEK01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Adam Mickiewicz University in Poznan - Poľsko (PL)
Kód: PL POZNAN01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)