Veda

Pedagógovia katedry sa zúčastňujú vedeckých konferencií doma i v zahraničí, kde prezentujú výsledky svojich výskumov. Vedecké výstupy publikujú v zahraničných i domácich vedeckých časopisoch a zborníkoch, ďalej  vo vedeckom zborníku Nova Posoniensia, ktorý vydáva Katedra maďarského jazyka a literatúry.

 

Vedecké granty