Magyar nyelven/ V maďarskom jazyku

A tanszék története

A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karának szerves része. Egyben Szlovákia legrégebbi akadémiai műhelye, amely magyar nyelvet, irodalmat és kultúrát oktat. A tanszéken csak akkreditált képzés folyik. Az intézmény minden szakirányon biztosítja az alapfokú (Bc.) és a mesterfokú (Mgr.) képzést; nappali, illetve levelező doktori (PhD) tanulmányokat a tanár szak legtehetségesebb végzősei folytathatnak.

A Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán 1923 óta tanulhatnak magyar nyelvet és irodalmat az érdeklődők. A szak oktatása a kezdetekkor az ún. magyar szemináriumon folyt, később az ún. szlovák szeminárium, majd a klasszikus nyelvek tanszéke keretében realizálódott. Az önálló magyar tanszék 1959-ben alakult meg, vezetője Sas Andor történész és irodalomtudós lett. Azóta több jeles szlovákiai magyar nyelvész és irodalomtörténész volt az intézmény munkatársa. A magyar szakos hallgatók első generációját Turczel Lajos, Sima Ferenc, Jaroslava Pašiaková és Garaj Lajos oktatta. Csanda Sándor, Jakab István, Zeman László és Fónod Zoltán személyében rövidesen új tagokkal bővült a tanszék, majd Zalabai Zsigmond, Tőzsér Árpád és Grendel Lajos is az érdemes tanárok sorába lépett. Rövid ideig az intézmény tagja volt Rudolf Chmel hungarológus és Szabómihály Gizella nyelvész is. Az oktatás nyelvészeti részének színvonalát magyarországi vendégtanárok erősítették, többek között Deme László, Kázmér Miklós, Käfer István, Mokány Sándor, Szabó József, Vörös Ottó és Cs. Nagy Lajos.

A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék jelenleg három tanulmányi szakot kínál az érdeklődőknek:
1. Magyar nyelv - kiadványszerkesztés (egyszakos képzés),
2. Magyar nyelv és irodalom (szakpárosításban),
3. Magyar nyelv és kutúra (szakpárosításban).

Az intézmény jelenlegi munkatársai a következők: prof. PhDr. Lanstyák István, PhD; prof. Sándor Klára, PhD; doc. Mgr. Csehy Zoltán, PhD; doc. Mgr. Misad Katalin, PhD; PhDr. doc. PhDr. Dusík Anikó, CSc.; Mgr. Sebők Szilárd, PhD; Mgr. art. Száz Pál, PhD. A tanszéken egy külföldi tanár is oktat doc. Nádor Orsolya, PhD. (Magyarország).   

A tanszék az ERASMUS és a CEEPUS csereprogramok keretében több európai – elsősorban magyarországi, finnországi, horvátországi és lengyelországi – egyetemmel tart fenn tudományos kapcsolatot. A legtehetségesebb hallgatók féléves részképzésen vehetnek részt a csereprogramba bekapcsolódó külföldi egyetemek valamelyikén. Ugyanezen programok biztosítják, hogy a tanszékre külföldi vendégelőadók érkezhessenek.

A tanszéknek 2011-től kezdődően saját tudományos folyóirata van, melyet Nova Posoniensia címen évente egyszer jelentet meg. A kiadványban szereplő írások az oktatók és a doktoranduszok tudományos tevékenységének eredményeiről adnak számot.

A tanszék jelenlegi vezetője doc. Mgr. Misad Katalin, PhD. tanulmányi koordinátora doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.