Členovia katedry

Profesori / funkčné miesta

 

 

Prof. PhDr. István Lanstyák, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
profesor vysokoškolský, univerzitný

E-mail:                            istvan.lanstyak@uniba.sk
Miestnosť:                      G146b
Telefon:                         +421-2-9013 2308
Konzultačné hodiny:  utorok  13.00-14.00 alebo po dohode emailom (LS)

Publikácie

Akademický životopis

Prof. Dr. Klára Sándor, DSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
profesor vysokoškolský, univerzitný

E-mail:                            klara.sandoruniba.sk
Miestnosť:                      G146b
Telefon:                         +421-2-9013 2308
Konzultačné hodiny:  pondelok 17.00–18.00 alebo po dohode emailom (LS)

Docenti / funkčné miesta

Doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD. - študijný poradca

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
docent vysokoškolský, univerzitný

E-mail:                            zoltan.csehyuniba.sk
Miestnosť:                      G149
Telefon:                          +421-2-9013 2309
Konzultačné hodiny:  piatok   12.30-14.00 (LS)
                                         

Publikácie

Akademický životopis

Doc. Mgr. Katarína Misadová, PhD. - vedúca katedry

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
docent vysokoškolský, univerzitný

E-mail:                            katarina.misadova@uniba.sk
Miestnosť:                      G146b
Telefon:                         +421-2-9013 2309
Konzultačné hodiny:  štvrtok  13.00-14.00 alebo po dohode emailom (LS)
                                

Publikácie

Akademický životopis

Odborní asistenti / funkčné miesta

Doc. PhDr. Anikó Dušíková, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
docent vysokoškolský, univerzitný

E-mail:                           aniko.dusikovauniba.sk
Miestnosť:                     G255
Telefon:                        +421-2-9013 2305
Konzultačné hodiny:  utorok 8.30-10.00 alebo po dohode emailom (LS)

Publikácie

Akademický životopis

Mgr. Szilárd Sebők, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
odborný asistent vysokoškolský, univerzitný

E-mail:                           szilard.sebokuniba.sk
Miestnosť:                     G146b
Telefon:                        +421-2-9013 2311
Konzultačné hodiny: streda  12.35-14.05 (LS)

Publikácie

Akademický životopis

Doc. Mgr. art. Pavol Száz, PhD. - koordinátor pre Erasmus+

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
odborný asistent vysokoškolský, univerzitný

E-mail:                            szaz2uniba.sk
Miestnosť:                     G146b
Telefon:                         +421-2-9013 2163
Konzutačné hodiny:   po dohode emailom (LS)

Publikácie

Ďalšie odborné publikácie prístupné na vedeckom profile:

Akademický životopis

Prezentácie na konferenciách

 

 

Zahraničná lektorka

Doc. Orsolya Nádor, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
Zahraničná lektorka z Maďarska

E-mail:                           orsolya.katalin.nadoruniba.sk
Miestnosť:                     G255
Telefon:                        +421-2-9013 2307
Konzultačné hodiny:  streda 11.00-12.00 alebo po dohode emailom (LS)

Publikácie

 

     

Doktorandi

Mgr. Veronika Dančová Jakabová - interná doktorandka

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry

Email:                              jakabova23uniba.sk
Miestnosť:                       G146a
Telefon:                          +421-2-9013 1484
Konzultačné hodiny:  streda 9.00-10.00 (LS)

Publikácie

Akademický životopis

Mgr. Dávid Mellár - interný doktorand

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry

 

E-mail:                           david.mellaruniba.sk
Miestnosť:
                    G146a
Telefon:                       +421-2-9013 1484

Publikácie

Akademický životopis

Mgr. Roland Nagy - interný doktorand

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry

E-mail:                           nagy166uniba.sk
Miestnosť:
                    G254
Telefon:                       +421-2-9013 1484
Konzultačné hodiny: streda 14.20-15.50 (LS)

Publikácie

Akademický životopis