Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikácie

Nova Posoniensia VIII.

2018

Katalin Misad–Zoltán Csehy ed.: Nova Posoniensia VIII. Szenczi Molnár Albert Egyesület. (ISBN 978-80-971983-6-7)

Zborník v pdf formáte

Írások mérlegen. Emlékkötet Turczel Lajos születésének centenáriuma alkalmából

2018

Csehy Zoltán–Mellár Dávid–Mészáros Veronika ed.: Írások mérlegen. Emlékkötet Turczel Lajos születésének centenáriuma alkalmából. Szenczi Molnár Albert Egyesület. (ISBN 978-80-971983-5-0)

Zborník v PDF formáte

Gyakorlati magyar verstan. Praktická príručka maďarskej verzológie

2018

Csehy Zoltán–Polgár Anikó: Gyakorlati magyar verstan. Praktická príručka maďarskej verzológie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave (978-80-223-4521-7)

Nova Posoniensia VII.

2017

Katalin Misad–Zoltán Csehy ed.: Nova Posoniensia VII. Szenczi Molnár Albert Egyesület. (ISBN 978-80-971983-4-3)

Zborník v pdf formáte

VARII SUNT COLORES

2017

Misad Katalin–Polgár Anikó ed.: VARII SUNT COLORES. Štúdie o otázkach mnohojazyčnosti, identity a kultúrnej mnohotvárnosti. Tanulmányok a többnyelvűség, az identitás és a kulturális sokszínűség kérdéseiről. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.  (ISBN 978-80-223-4256-8)

Zborník v PDF formáte

Nova Posoniensia VI.

2016

Katalin Misad–Zoltán Csehy ed.: Nova Posoniensia VI. Szenczi Molnár Albert Egyesület. (ISBN 978-80-971983-2-9)

Zborník v pdf formáte

Ideológie, identity a sebaprezentácia v multikulturálnom priestore. Ideológiák, identitások és önreprezentáció multikulturális térben

2016

Misad Katalin–Csehy Zoltán ed.: Ideológie, identity a sebaprezentácia v multikulturálnom priestore. Ideológiák, identitások és önreprezentáció multikulturális térben. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.  (ISBN 978-80-223-4114-1)

Zborník v pdf formáte

Bendegúznak neve hangzik fülünkbe. V ušiach nám znie meno Bendeguz

2016

PhDr. Anikó Dušíková, PhD.: Bendegúznak neve hangzik fülünkbe. V ušiach nám znie meno Bendeguz. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. (ISBN 978-80-223-4168-4)

Od jazykovej geografie ku geografii mien – zborník prednášok. A nyelvföldrajztól a névföldrajzig - konferenciakötet

2015

Misad Katalin–Vörös Ferenc ed.: Od jazykovej geografie ku geografii mien – zborník prednášok. A nyelvföldrajztól a névföldrajzig -  konferenciakötet. Szenczi Molnár Albert Egyesület. (ISBN 978-80-971983-0-5)

Zborník v pdf formáte

Nova Posoniensia V.

2015

Katalin Misad–Zoltán Csehy ed.: Nova Posoniensia V. Szenczi Molnár Albert Egyesület. (ISBN 978-80-971983-1-2)

Zborník v pdf formáte

Nova Posoniensia IV.

2014

Katalin Misad–Zoltán Csehy ed.: Nova Posoniensia IV. Szenczi Molnár Albert Egyesület–Kalligram Kiadó. (ISBN 978-80-8101-849-7)


Zborník v PDF formáte

Trópusok, facebook, költészet. (Tropes, facebook, poetry)

2014

Anikó Polgár–Zoltán Csehy ed.: Trópusok, facebook, költészet. Dunaszerdahely: MEDIA NOVA N. (978-80-89734-04-7)

Jazykový a literárny manažment v multikulturálnom priestore a (pseudo)identita textov. Nyelvi és irodalmi menedzselés, multikulturális terek, (pseudo)identitás és szöveg

2014

Katalin Misad–Zoltán Csehy ed.: Jazykový a literárny manažment v multikulturálnom priestore a (pseudo)identita textov. Nyelvi és irodalmi menedzselés, multikulturális terek, (pseudo)identitás és szöveg. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.   (ISBN 978-80-223-3602-4)

Zborník v PDF formáte

Nyelvalakítás és nyelvideológiák. Jazykový manažment a jazykové ideológie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. (Linguistic management and linguistic ideologies)

2014

Lanstyák István: Nyelvalakítás és nyelvideológiák. Jazykový manažment a jazykové ideológie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. (ISBN 978-80-8127-009-3)

Zborník v PDF formáte

Nova Posoniensia III.

2013

Katalin Misad–Zoltán Csehy ed.: Nova Posoniensia III. Szenczi Molnár Albert Egyesület–Kalligram Kiadó. (ISBN 978-80-8101-745-2)

 

Zborník v PDF formáte

Nova Posoniensia II.

2012

Katalin Misad–Zoltán Csehy ed.:  Nova Posoniensia II. Szenczi Molnár Albert Egyesület–Kalligram Kiadó. (ISBN 978-80-8101-664-6)

 

Zborník v PDF formáte

Nova Posoniensia

2011

Katalin Misad–Zoltán Csehy ed.:  Nova Posoniensia. Szenczi Molnár Albert Egyesület–Kalligram Kiadó. (ISBN 978-80-8101-553-3)

Zborník v PDF formáte

Kapitoly z morfológie maďarského jazyka

2011

Katarína Misadová: Kapitoly z morfológie maďarského jazyka. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. (ISBN 978-80-223-2984-2)

Zborník v PDF formáte

A magyar romantika kezdetei. Počiatky maďarského romantizmu

2011

PhDr. Anikó Dušíková, CSc.: A magyar romantika kezdetei. Počiatky maďarského romantizmu. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. (ISBN 978-80-223-3030-5)

Zborník v PDF formáte

Hungarológia a szlovák kultúra kontextusában. Hungarológia v kontexte slovenskej kultúry.

2010

Beke Zsolt–Lanstyák István–Misad Katalin ed.: Hungarológia a szlovák kultúra kontextusában. Hungarológia v kontexte slovenskej kultúry.  STIMUL: Pozsony/Bratislava. (ISBN 978-80-8127-009-3)

Zborník v PDF formáte

Kontrasztok. Kontrasty.

2008

Bogár G. Edit ed.: Kontrasztok. Kontrasty. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. (ISBN 978-80-223-2585-1)

A pozsonyi magyar tanszék

2005

 

Fórum Társadalomtudományi Szemle. Negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat. VII. évfolyam. A pozsonyi magyar tanszék. Samorín/Šamorín: Fórum Kisebbségkutató Intézet/Fórum inštitút pre výskum menšín. (ISSN 1335-4361)

2002 A pozsonyi magyar tanszék múltja és jelene. A Comenius Egyetem magyar tanszékének 40 éve. Minulosť a prítomnosť Katedry maďarského jazyka a literatúry. Štyridsať rokov Katedry maďarského jazya a literatúry Univerzity Komenského v Bratislave. Pozsony

2002

 

A pozsonyi magyar tanszék múltja és jelene. A Comenius Egyetem magyar tanszékének 40 éve. Minulosť a prítomnosť Katedry maďarského jazyka a literatúry. Štyridsať rokov Katedry maďarského jazya a literatúry Univerzity Komenského v Bratislave. Pozsony/Bratislava: Kalligram Könyvkiadó, A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete Pozsony. (ISBN 80-7149-511-0)