Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zborníky riešených grantových úloh

Kultúrna pamäť, problematika prekladu a plurilingvizmus. Kulturális emlékezet, műfordítás, többnyelvűség

2023

Katalin Misad–Zoltán Csehy ed.: Kultúrna pamäť, problematika prekladu a plurilingvizmus. Kulturális emlékezet, műfordítás, többnyelvűség. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.  (ISBN 978-80-223-5568-1 tlač, ISBN 978-80-223-5570-4 online)

Online zborník

Jazykové a komunikačné problémy na Slovensku a ich manažment

2022

István Lanstyák–Milan Samko–Szilárd Sebők ed.: Jazykové a komunikačné problémy na Slovensku a ich manažment. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.  (ISBN 978-80-223-5376-2)

Zborník v pdf formáte

Fordítás, kulturális hibriditás és többnyelvűség a magyar irodalomtudomány és nyelvtudomány kontextusában. Preklad, kultúrna hybridita a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky

2019

István Lanstyák–Anikó Polgár ed.: Fordítás, kulturális hibriditás és többnyelvűség a magyar irodalomtudomány és nyelvtudomány kontextusában. Preklad, kultúrna hybridita a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.  (ISBN 978-80-223-4738-9)

Zborník v pdf formáte

VARII SUNT COLORES. Štúdie o otázkach mnohojazyčnosti, identity a kultúrnej mnohotvárnosti. Tanulmányok a többnyelvűség, az identitás és a kulturális sokszínűség kérdéseiről

2017

Misad Katalin–Polgár Anikó ed.: VARII SUNT COLORES. Štúdie o otázkach mnohojazyčnosti, identity a kultúrnej mnohotvárnosti. Tanulmányok a többnyelvűség, az identitás és a kulturális sokszínűség kérdéseiről. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.  (ISBN 978-80-223-4256-8)

Zborník v PDF formáte

Ideológie, identity a sebaprezentácia v multikulturálnom priestore. Ideológiák, identitások és önreprezentáció multikulturális térben

2016

Misad Katalin–Csehy Zoltán ed.: Ideológie, identity a sebaprezentácia v multikulturálnom priestore. Ideológiák, identitások és önreprezentáció multikulturális térben. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.  (ISBN 978-80-223-4114-1)

Zborník v pdf formáte

Jazykový a literárny manažment v multikulturálnom priestore a (pseudo)identita textov. Nyelvi és irodalmi menedzselés, multikulturális terek, (pseudo)identitás és szöveg

2014

Katalin Misad–Zoltán Csehy ed.: Jazykový a literárny manažment v multikulturálnom priestore a (pseudo)identita textov. Nyelvi és irodalmi menedzselés, multikulturális terek, (pseudo)identitás és szöveg. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.   (ISBN 978-80-223-3602-4)

Zborník v PDF formáte

Hungarológia a szlovák kultúra kontextusában. Hungarológia v kontexte slovenskej kultúry

2010

Beke Zsolt–Lanstyák István–Misad Katalin ed.: Hungarológia a szlovák kultúra kontextusában. Hungarológia v kontexte slovenskej kultúry.  STIMUL: Pozsony/Bratislava. (ISBN 978-80-8127-009-3)

Zborník v PDF formáte