Vysokoškolské skriptá

A személytelenség kifejezésének eszközei. Nyelvhelyességi és nyelvi helyénvalósági kérdések/Jazykové prostriedky na vyjadrenie neosobnosti z hľadiska jazykovej správnosti a jazykovej adekvátnosti

2023

István Lanstyák: A személytelenség kifejezésének eszközei. Nyelvhelyességi és nyelvi helyénvalósági kérdések/Jazykové prostriedky na vyjadrenie neosobnosti z hľadiska jazykovej správnosti a jazykovej adekvátnosti. Bratislava: Szenci Molnár Albert Egyesület - Združenie Alberta Szenci Molnára. (ISBN 978-80-69002-00-5)

Zborník v pdf formáte

 

 

Magyar nyelvi váltakozások vizsgálata a Magyar nemzeti szövegtár segítségével/Výskum variantnosti v maďarskom jazyku pomocou Maďarského národného korpusu

2023

István Lanstyák: Magyar nyelvi váltakozások vizsgálata a Magyar nemzeti szövegtár segítségével/Výskum variantnosti v maďarskom jazyku pomocou Maďarského národného korpusu. Bratislava: Szenci Molnár Albert Egyesület - Združenie Alberta Szenci Molnára. (ISBN 978-80-69002-09-8)

Zborník v pdf formáte

 

 

A magyar nyelvi váltakozások érzelmi háttere/Emočné determinanty variantnosti v maďarskom jazyku

2023

István Lanstyák: A magyar nyelvi váltakozások érzelmi háttere/Emočné determinanty variantnosti v maďarskom jazyku. Bratislava: Szenci Molnár Albert Egyesület - Združenie Alberta Szenci Molnára. (ISBN 978-80-69002-07-4)

Zborník v pdf formáte

 

 

A magyar nyelvi váltakozások stílusbeli háttere/Štýlové determinanty variantnosti v maďarskom jazyku

2023

István Lanstyák: A magyar nyelvi váltakozások stílusbeli háttere/Štýlové determinanty variantnosti v maďarskom jazyku. Bratislava: Szenci Molnár Albert Egyesület - Združenie Alberta Szenci Molnára. (ISBN 978-80-69002-08-1)

Zborník v pdf formáte

 

 

A magyar nyelvi váltakozások kronolektális háttere/Chronolektálne determinanty variantnosti v maďarskom jazyku

2023

István Lanstyák: A magyar nyelvi váltakozások kronolektális háttere/Chronolektálne determinanty variantnosti v maďarskom jazyku. Bratislava: Szenci Molnár Albert Egyesület - Združenie Alberta Szenci Molnára. (ISBN 978-80-69002-06-7)

Zborník v pdf formáte

 

 

A magyar nyelvi váltakozások dialektális háttere/Dialektálne determinanty variantnosti v maďarskom jazyku

2023

István Lanstyák: A magyar nyelvi váltakozások dialektális háttere/Dialektálne determinanty variantnosti v maďarskom jazyku. Bratislava: Szenci Molnár Albert Egyesület - Združenie Alberta Szenci Molnára. (ISBN 978-80-69002-05-0)

Zborník v pdf formáte

Váltakozások a magyar nyelvben nyelvhelyességi és nyelvi helyénvalósági szempontból/ Variabilita v maďarskom jazyku z hľadiska jazykovej správnosti a jazykovej adektvátnosti

2023

István Lanstyák: Váltakozások a magyar nyelvben nyelvhelyességi és nyelvi helyénvalósági szempontból/Variabilita v maďarskom jazyku z hľadiska jazykovej správnosti a jazykovej adektvátnosti. Pozsony - Bratislava: Szenci Molnár Albert Egyesület - Združenie Alberta Szenci Molnára. (ISBN 978-80-974359-9-8)

Zborník v pdf formáte

Kelet-közép-európai nemzeti nyelvek/Národné jazyky v strednej a východnej Európe

2023

Orsolya Nádor: Kelet-közép-európai nemzeti nyelvek/Národné jazyky v strednej a východnej Európe. Bratislava: Združenie Alberta Szenci Molnára - Szenci Molnár Albert Egyesület. (ISBN 978-80-69002-02-9)

Zborník v pdf formáte

Népnyelvek – nemzeti nyelvek – nemzetközi nyelvek – terület nélküli nyelvek/Vernakulárne jazyky – nacionálne jazyky – medzinárodné jazyky – jazyky bez teritória (2. revidované vydanie)

2023

Orsolya Nádor: Népnyelvek – nemzeti nyelvek – nemzetközi nyelvek – terület nélküli nyelvek/Vernakulárne jazyky – nacionálne jazyky – medzinárodné jazyky – jazyky bez teritória. Bratislava: Združenie Alberta Szenci Molnára - Szenci Molnár Albert Egyesület. 2. revidované vydanie. (ISBN 978-80-69002-03-6)

Zborník v pdf formáte

Bevezetés a kelet-közép-európai térség geográfiai, történelmi és nyelvtudományi felfedezéséhez/Úvod do geografického, historického a jazykového skúmania regiónu strednej a východnej Európy (2. revidované vydanie)

2023

Orsolya Nádor: Bevezetés a kelet-közép-európai térség geográfiai, történelmi és nyelvtudományi felfedezéséhez/Úvod do geografického, historického a jazykového skúmania regiónu strednej a východnej Európy. Bratislava: Združenie Alberta Szenci Molnára - Szenci Molnár Albert Egyesület. 2. revidované vydanie (ISBN 978-80-69002-04-3)

Zborník v pdf formáte

Nyelvi váltakozások a névutók körében (Nyelvhelyességi és nyelvi helyénvalósági kérdések) Jazyková variabilita postpozícií v maďarčine (z hľadiska jazykovej správnosti a jazykovej adekvátnosti)

2022

István Lanstyák: Nyelvi váltakozások a névutók körében (Nyelvhelyességi és nyelvi helyénvalósági kérdések) Jazyková variabilita postpozícií v maďarčine (z hľadiska jazykovej správnosti a jazykovej adekvátnosti). Pozsony - Bratislava: Szenci Molnár Albert Egyesület - Združenie Alberta Szenci Molnára. (ISBN 978-80-974359-4-3)

Zborník v pdf formáte

Nyelvi váltakozások a névszók körében (Nyelvhelyességi és nyelvi helyénvalósági kérdések) Jazyková variabilita substantív a adjektív v maďarčine (z hľadiska jazykovej správnosti a jazykovej adekvátnosti)

2022

István Lanstyák: Nyelvi váltakozások a névszók körében (Nyelvhelyességi és nyelvi helyénvalósági kérdések) Jazyková variabilita substantív a adjektív v maďarčine (z hľadiska jazykovej správnosti a jazykovej adekvátnosti). Pozsony - Bratislava: Szenci Molnár Albert Egyesület - Združenie Alberta Szenci Molnára. (ISBN 978-80-974359-3-6)

Zborník v pdf formáte

Nyelvi váltakozások az igekötős igék körében (Nyelvhelyességi és nyelvi helyénvalósági kérdések) Jazyková variabilita prefixovaných slovies (z hľadiska jazykovej správnosti a jazykovej adekvátnosti)

2022

István Lanstyák: Nyelvi váltakozások az igekötős igék körében (Nyelvhelyességi és nyelvi helyénvalósági kérdések) Jazyková variabilita prefixovaných slovies (z hľadiska jazykovej správnosti a jazykovej adekvátnosti). Pozsony - Bratislava: Szenci Molnár Albert Egyesület - Združenie Alberta Szenci Molnára. (ISBN 978-80-974359-2-9)

Zborník v pdf formáte

Nyelvi váltakozások az igenevek körében (Nyelvhelyességi és nyelvi helyénvalósági kérdések) Jazyková variabilita particípií v maďarčine (z hľadiska jazykovej správnosti a jazykovej adekvátnosti)

2022

István Lanstyák: Nyelvi váltakozások az igenevek körében (Nyelvhelyességi és nyelvi helyénvalósági kérdések) Jazyková variabilita particípií v maďarčine (z hľadiska jazykovej správnosti a jazykovej adekvátnosti). Pozsony - Bratislava: Szenci Molnár Albert Egyesület - Združenie Alberta Szenci Molnára. (ISBN 978-80-974359-1-2)

Zborník v pdf formáte

Nyelvi váltakozások az igék körében (Nyelvhelyességi és nyelvi helyénvalósági kérdések) Jazyková variabilita slovies v maďarčine (z hľadiska jazykovej správnosti a jazykovej adekvátnosti)

2022

István Lanstyák: Nyelvi váltakozások az igék körében (Nyelvhelyességi és nyelvi helyénvalósági kérdések) Jazyková variabilita slovies v maďarčine (z hľadiska jazykovej správnosti a jazykovej adekvátnosti). Pozsony - Bratislava: Szenci Molnár Albert Egyesület - Združenie Alberta Szenci Molnára. (ISBN 978-80-974359-0-5)

Zborník v pdf formáte

Adalékok a magyar nyelv tanításának módszertanához (Oktatási segédlet) Príspevky k metodike vyučovania maďarského jazyka (Učebný text)

2022

Katalin Misad: Adalékok a magyar nyelv tanításának módszertanához (Oktatási segédlet) Príspevky k metodike vyučovania maďarského jazyka (Učebný text). Pozsony - Bratislava: Szenci Molnár Albert Egyesület - Združenie Alberta Szenci Molnára. (ISBN 978-80-974359-8-1)

Zborník v pdf formáte

Népnyelvek – nemzeti nyelvek – nemzetközi nyelvek – terület nélküli nyelvek/Vernakulárne jazyky – nacionálne jazyky – medzinárodné jazyky – jazyky bez teritória

2022

Orsolya Nádor: Népnyelvek – nemzeti nyelvek – nemzetközi nyelvek – terület nélküli nyelvek/Vernakulárne jazyky – nacionálne jazyky – medzinárodné jazyky – jazyky bez teritória. Bratislava: Združenie Alberta Szenci Molnára - Szenci Molnár Albert Egyesület. (ISBN 978-80-974359-6-7)

Zborník v pdf formáte

Bevezetés a kelet-közép-európai térség geográfiai, történelmi és nyelvtudományi felfedezéséhez/Úvod do geografického, historického a jazykového skúmania regiónu strednej a východnej Európy

2022

Orsolya Nádor: Bevezetés a kelet-közép-európai térség geográfiai, történelmi és nyelvtudományi felfedezéséhez/Úvod do geografického, historického a jazykového skúmania regiónu strednej a východnej Európy. Bratislava: Združenie Alberta Szenci Molnára - Szenci Molnár Albert Egyesület. (ISBN 978-80-974359-7-4)

Zborník v pdf formáte

Műelemzések a XX. századi világirodalom köréből II. Albert Camus (Oktatási segédlet) Analýzy diel zo svetovej literatúry XX. storočia II. Albert Camus (Učebný text)

2022

Pál Száz: Műelemzések a XX. századi világirodalom köréből II. Albert Camus (Oktatási segédlet) Analýzy diel zo svetovej literatúry XX. storočia II. Albert Camus (Učebný text)  Bratislava: Združenie Alberta Szenci Molnára - Szenci Molnár Albert Egyesület. (ISBN 978-80-974359-5-0)

Zborník v pdf formáte

Magyar helyesírás (Oktatási segédlet) Ortografia maďarského jazyka (Učebný text))

2021

Katalin Misad: Magyar helyesírás (Oktatási segédlet) Ortografia maďarského jazyka (Učebný text). Pozsony - Bratislava: Szenci Molnár Albert Egyesület - Združenie Alberta Szenci Molnára. (ISBN 978-80-973425-7-9)

Zborník v pdf formáte

Műelemzések a XX. századi világirodalom köréből I. Franz Kafka (Oktatási segédlet) Analýzy diel zo svetovej literatúry XX. storočia I. Franz Kafka (Učebný text)

2021

Pál Száz: Műelemzések a XX. századi világirodalom köréből I. Franz Kafka (Oktatási segédlet) Analýzy diel zo svetovej literatúry XX. storočia I. Franz Kafka (Učebný text)  Bratislava: Združenie Alberta Szenci Molnára - Szenci Molnár Albert Egyesület. (ISBN 978-80-973425-6-2)

Zborník v pdf formáte

Szöveggyűjtemény a középkori latin és görög irodalomból (Oktatási segédlet magyar szakosoknak) Chrestomatia stredovekej latinskej a gréckej literatúry (Učebný text pre študentov maďarčiny)

2020

Polgár Anikó: Szöveggyűjtemény a középkori latin és görög irodalomból (Oktatási segédlet magyar szakosoknak) Chrestomatia stredovekej latinskej a gréckej literatúry (Učebný text pre študentov maďarčiny)  Bratislava: Združenie Alberta Szenci Molnára - Szenci Molnár Albert Egyesület. (ISBN 978-80-973425-4-8)

Zborník v pdf formáte

Fejezetek az antik irodalomból magyar szakosok számára (Oktatási segédlet) Kapitoly z dejín antickej literatúry pre maďarčinárov (učebný text)

2020

Polgár Anikó: Fejezetek az antik irodalomból magyar szakosok számára (Oktatási segédlet) Kapitoly z dejín antickej literatúry pre maďarčinárov (učebný text) Bratislava: Združenie Alberta Szenci Molnára - Szenci Molnár Albert Egyesület. (ISBN 978-80-973425-3-1)

Zborník v pdf formáte

 

 

Szöveggyűjtemény a közép-európai humanista költészet tanításához (Oktatási segédlet) Chrestomatia stredoeurópskej humanistickej poézie (učebný text)

2019

Zoltán Csehy: Szöveggyűjtemény a közép-európai humanista költészet tanításához (Oktatási segédlet) Chrestomatia stredoeurópskej humanistickej poézie (učebný text) Bratislava: Združenie Alberta Szenci Molnára - Szenci Molnár Albert Egyesület. (ISBN 978-80-971983-8-1)

Zborník v pdf formáte

 

 

Bevezetés a régi magyar irodalom tanulmányozásába I.- A középkortól a manierizmusig. Úvod do štúdia staršej maďarskej literatúry - Od stredoveku k manierizmu

2019

Zoltán Csehy: Bevezetés a régi magyar irodalom tanulmányozásába I.- A középkortól a manierizmusig. Úvod do štúdia staršej maďarskej literatúry - Od stredoveku k manierizmu. Bratislava: Združenie Alberta Szenci Molnára - Szenci Molnár Albert Egyesület. (ISBN 978-80-971983-747)

Zborník v pdf formáte

Bendegúznak neve hangzik fülünkbe. V ušiach nám znie meno Bendeguz

2016

PhDr. Anikó Dušíková, PhD.: Bendegúznak neve hangzik fülünkbe. V ušiach nám znie meno Bendeguz. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. (ISBN 978-80-223-4168-4)

Nyelvalakítás és nyelvideológiák. Jazykový manažment a jazykové ideológie

2014

Lanstyák István: Nyelvalakítás és nyelvideológiák. Jazykový manažment a jazykové ideológie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. (ISBN 978-80-8127-009-3)

Zborník v PDF formáte

Kapitoly z morfológie maďarského jazyka

2011

Katarína Misadová: Kapitoly z morfológie maďarského jazyka. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. (ISBN 978-80-223-2984-2)

Zborník v PDF formáte

A magyar romantika kezdetei. Počiatky maďarského romantizmu

2011

PhDr. Anikó Dušíková, CSc.: A magyar romantika kezdetei. Počiatky maďarského romantizmu. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. (ISBN 978-80-223-3030-5)

Zborník v PDF formáte

Nyelvművelés, nyelvtervezés, nyelvmenedzselés. Jazyková kultúra, jazykové plánovanie, jazykový manažment

2009

István Lanstyák: Nyelvművelés, nyelvtervezés, nyelvmenedzselés. Jazyková kultúra, jazykové plánovanie, jazykový manažment. Pozsony – Bratislava: Stimul (ISBN 978-80-89236-64-0)

Zborník v PDF formáte

A magyar beszélt nyelv sajátosságai. Charakteristika maďarského hovoreného jazyka

2009

István Lanstyák: A magyar beszélt nyelv sajátosságai. Charakteristika maďarského hovoreného jazyka. Bratislava: Stimul (ISBN 978-80-89236-63-3)

Zborník v PDF formáte