Mgr. Szilárd Sebők, PhD.

 

Absolvent Filozofickej fakulty UK, v odbore estetika – maďarčina. Doktorandské štúdium ukončil v roku 2016 na Katedre maďarského jazyka a literatúry v odbore všeobecná jazykoveda. Neskôr pôsobil ako prekladateľ a redaktor v Tlačovej agentúre Slovenskej Republiky (TASR). Na Katedre maďarského jazyka a literatúry pracuje od roku 2018. Vyučuje maďarčinu ako cudzí jazyk a predmety týkajúce sa prekladu a tlmočenia. Jeho výskum je zameraný na metodológiu deskripcie jazyka, jazykové ideológie, jazykové problémy a metafory. Výsledky svojho výskumu zhrnul v monografii s názvom Meta és nyelv: Kísérletek a nyelvleírás nyelvének leírására [Meta/jazyk. Pokusy o deskripciu jazyka deskripcie] (2017).

 

Vzdelanie:

2012 – 2016                            
Doktorandské štúdium: všeobecná jazykoveda (Univerzita Komenského v Bratislave)

2010 – 2012                        
Magisterské štúdium: maďarský jazyk a literatúra – estetika (Univerzita Komenského v Bratislave)

2007 – 2010                        
Bakalárske štúdium: maďarský jazyk a literatúra – estetika (Univerzita Komenského v Bratislave)

Zamestnanie:

2016  – 2017                       
Zamestnanec Mestského úradu Sliač

2017 – 2018                        
Lektor maďarského jazyka na Akadémii Vzdelávania vo Zvolene

2018 –                                 
Redaktor a prekladateľ v Tlačovej Agentúre Slovenskej Republiky (TASR)

2018 –                                  
Odborný asistent na Katedre maďarského jazyka a literatúry FiF UK

 

Vedecké projekty:

2013 – 2017                          
Spoluriešiteľ projektu Slovenčina v kontexte viacjazyčných spoločenstiev na Slovensku (APVV-0689-12)

2014 – 2015                        
Spoluriešiteľ projektu Ideológie, identity a sebareprezentácia v kontexte lingvistiky a literárnej vedy v multikulturálnom priestore (VEGA č. 1/0051/14)

2017 – 2018                       
Vedúci medzinárodného projektu Jazykové problémy maďarských jazykových spoločenstiev za hranicami Maďarska (3272/12/2017/HTMT)

2018 – 2019                      
Vedúci medzinárodného projektu Jazykové problémy maďarských jazykových spoločenstiev za hranicami Maďarska (4039/17/2018/HTMT)

2018 – 2022                        
Koordinátor a spoluriešiteľ projektu Jazykové a komunikačné problémy na Slovensku a ich manažment (APVV-17-0254)

2019:
Vedúci medzinárodného projektu Jazykové problémy maďarských rečových spoločenstiev za hranicami Maďarska (2527/18/2019/HTMT)

2020:
Vedúci medzinárodného projektu Jazykové problémy maďarských rečových spoločenstiev za hranicami Maďarska (1872/9/2020/HTMT)

 

 

Zahraničné pobyty:

2015:                                    
University of Jyväskylä, Jyväskylä, Fínsko (4 mesiace)

 

 

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

2016 –  člen siete výskumníkov Termini

2017 – externý člen verejného zboru Maďarskej akadémie vied, Budapešť

2017 – externý člen Jazykovej kancelárie Gramma (v rámci Fórum inštitútu pre výskum menšín)

 

Ocenenia:

2017: Cena Jánosa Aranya pre mladých výskumníkov od Maďarskej

akadémie vied