Prezentácie na konferenciách

Účasť na konferenciách:

 

Zahraničné konferencie:

 

ČAS

MIESTO

NÁZOV KONFERENCIE, INŠTITÚCIA

NÁZOV PREDNÁŠKY

25/2/2022

Budapešť / online

Egy lapkiadási sikertörténet a 19. századból: a Vasárnapi Újság Konferencia

Lendület-kutatócsoport, Petőfi Irodalmi Múzeum

Bosnyák képek. A Vasárnapi Ujság cikkei Bosznia-Hercegovináról

27-28/5/2021

Budapešť (online)

Közelítések a kortárs magyar költészethez

ELTE, BtK (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara)

A haszidizmus recepciója Borbély Szilárd műveiben

18/1/2021

online

Drámák keleten

Konferencia-workshop organizovaný k tematickému číslu Filológiai Közlöny 2021/2 (Drámy na východe)

Az eperjesi diagnózis – Michaela Zakuťanská „keleti” drámái

18-19/10/2018

Budapešť

Közép-Európa a komparatisztikában

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Összehasonlító Irodalomtudományi Tagozat, Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, Kortárs Közép-Európai Regény Kutatócsoport

Két bosnyák heterotópia közép-európai szemmel, avagy a más kultúra más terei

3-5/3/2016

Szögliget (HU)

A magyar falu poétikái - A FISZ irodalomtörténeti tanácskozása

Fiatal Írók Köre

Diszkurzivitás, határátlépés és szakralitás Patai József Középső kapu című művében

26/2/2016

Budapešť

Az idegenség alakzatai // JAK Tanulmányi Napok

József Attila Kör

Idegenségjátszmák, avagy Ivan Olbracht kárpátaljai műveinek idegenségtapasztalata az etnográfiai írás tükrében

15/11/2015

Budapešť

Anton Straka – Szabó Lőrinc konferencia

České Centrum

A kárpátaljai zsidóság reprezentációja Ivan Olbracht Átok völgye című művében és kárpátaljai riportjaiban a szöveg és kultúra viszonyában

29-30/10/2015

Padova

Letteratura ungherese, Letterature ungheresi

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, Università degli Studi di Padova

The beginning of Hungarian Hasidic literature. The short story collection of József Patai’s Souls and Secrets and Szabolcsi Lajos’s Délibáb (Mirage)

8-9/5/2015

Budapešť

Vallás és művészet

Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet – Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

„Haszid, vérző Kisjézuska“ – Borbély Szilárd műveinek zsidó, keresztény és zsidókeresztény motívumai. A bricolage és hibriditás olvasati stratégiái

7/3/2015

Pécs

PhD-konferencia

Balassi Intézet – Márton Áron Szakkollégium – Pécsi Tudományegyetem

„A messiás, mint egy madár, éppen arra járhatott.“ A Szól a kakas már dalszövege és a dal megszerzéséről szóló történetmotívum felhasználásai a kulturális hibriditás és a transztextualitás eseteiként Borbély Szilárd: Halotti Pompa, Míg alszik szívünk Jézuskája és a Szól a kakas már c. műveiben

15-17/11/2013

Novi Sad

12. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia

Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium - Univerzita v Novom Sade

Senki sem az, aki. Tükördramaturgia és paradoxonok a Szép magyar comoediában [plenáris előadás]

 

 

Domáce konferencie z medzinárodnou účasťou:

 

ČAS

MIESTO

NÁZOV KONFERENCIE, INŠTITÚCIA

NÁZOV PREDNÁŠKY

8-9/9/2021

Nitra

Translingvizmus a bilingvizmus Medzinárodná vedecká konferencia 4 / Transzkulturalizmus és bilingvizmus 4. Nemzetközi tudományos konferencia

BÁZIS - Maďarský literárny a umelecký spolok na Slovensku

Haszidok a Kárpátok alatt. Egy transzkulturális, regionális és kisebbségi kánon lehetőségeiről

17-18/9/2019

Nitra

Translingvizmus a bilingvizmus Medzinárodná vedecká konferencia / Transzkulturalizmus és bilingvizmus Nemzetközi tudományos konferencia

Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara

Hibrid nyelvű irodalom a kolonizáció és a nemzeti irodalomtörténet-írás tükrében: a bosnyák alhamijado irodalom recepciójának példája

13/11/2019

Bratislava

Ünnepi konferencia a 60 éves pozsonyi magyar tanszék tiszteletére

Občianske združenie Alberta Szenci Molnára, Katedra maďarského jazyka a literatúry, FiF UK

A magyarországi török hódoltság emléke a boszniai muszlim szentek orális legendáiban

16-17/10/2018

Nitra

Stredoeurópske pohľady

Ústav stredoeurópsky jazykov a kultúr, Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF

Židia a Číňania – Franz Kafka a Jiří Langer

6-7/11/2017

Nitra

Transkulturalizmus a bilingvizmus v literatúre / Transzkulturalizmus és bilingvizmus az irodalomban

Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy, Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF

Kulturális idegenség, etnográfiai írás, időkoncepciók – Ivan Olbracht kárpátaljai riportjai

7-8/10/2015

Bratislava

Tanulmányok költőportrékhoz - Tőzsér Árpád 80.

Občianske združenie Alberta Szenci Molnára, Katedra maďarského jazyka a literatúry, FiF UK

Ádám és a Gólem. Egy kabbalisztikus motívum nyomai Borbély Szilárd költészetében

12/11/2014

Nitra

Medzinárodná konferencia doktorandov 2. / 2. Nemzetközi Doktorandusz Konferencia

Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy, Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF

„A szó halála: az olvasás” Transztextualitás Borbély Szilárd Haszid Szekvenciák című ciklusában

17/10/2014

Nitra

Česká literatúra a film II.

Ústav stredoeurópsky jazykov a kultúr, Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF

Reprezentácia chasidskej menšiny ako kultúrnej inakosti v diele Ivana Olbrachta Golet v údolí a Hory a staletí

4-5/12/2013

Bratislava

Tűnődés a trópusokon – Zalabai Zsigmond emlékkonferencia

Občianske združenie Alberta Szenci Molnára, Katedra maďarského jazyka a literatúry, FiF UK

Örökké Valóság. Időkoncepciók Nyéki Vörös Mátyás Tintinnabulum… és Borbély Szilárd Halotti pompa című kötetében

30/10/2013

Nitra

Česká literatúra a film

Ústav stredoeurópsky jazykov a kultúr, Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF

Bábka a ruka – Jan Švankmajer Lekce Faust

 

 

Domáce konferencie:

ČAS

MIESTO

NÁZOV KONFERENCIE, INŠTITÚCIA

NÁZOV PREDNÁŠKY

30/4/2014

Bratislava

Konferencia doktorandov Univerzity Komenského

Univerzita Komenského

Návrat do ničoty Iniciačné štruktúry a archetipálne motívy v románe Lajosa Grendela: Život dlhý takmer štyri týždne

16-17/9/2014

Komárno

Oktatás és tudomány a XXI. század elején

Univerzita Jána Selyeho

Jelenvaló hiány, hiányzó jelenlét. Borbély Szilárd: Míg alszik szívünk Jézuskája című drámájának motivikus elemzése és paradoxonjai

 

Prednáškový cyklus:

Názov: Kultúraköziség és szövegköziség Borbély Szilárd műveiben

ČAS

MIESTO

NÁZOV INŠTITÚCIE

NÁZOV PREDNÁŠKY

3/5/2017

Budapesť

ELTE (Eötvös Loránd Tudományegyetem)

Kultúraköziség és szövegköziség Borbély Szilárd műveiben

10/5/2017

Budapesť

ELTE

A Messiás-motívum mint kulturális hibriditás Borbély Szilárd műveiben

17/5/2017

Budapesť

ELTE

A Szól a kakas már szöveghagyományainak felhasználása Borbély Szilárd műveiben

24/5/2017

Budapesť

ELTE

Teremtésmítoszok a Haszid Szekvenciákban