Szenci Molnár Albert Társulás - Združenie Alberta Szenci Molnára

 

A Szenci Molnár Albert Társulás létrejötte egyben főhajtás a 17. században működött kimagasló irodalmár, Szenci Molnár Albert munkássága előtt, akinek tudományos tevékenysége régiónk műveltségi szintjének emelésére irányult. Az egyesület alapítói továbbra is érvényesnek tekintik ezt az eszmét, s az egyesület működését is ennek kívánják alávetni.

 

A Szenci Molnár Albert Társulás a polgárok önkéntes egyesülete, tagja lehet mindenki, aki érdeklődik a tagság iránt, eleget tesz a tagság feltételeinek és a társulás alapszabálya szerint jár el.

 


A társulás célja:

-       a társulás tagjainak anyagi és tárgyi támogatása a magyar nyelv, irodalom és hungarológia területén kifejtett tudományos tevékenységük során,

-       a társulás tagjainak aktív részvételével, társrendezőként közreműködni hazai és nemzetközi konferenciákon a magyar nyelv, irodalom és a hungarológia szakterületén,

-       a magyar nyelv, irodalom és hungarológia szakterületén tevékenykedő egyetemi hallgatók aktív részvételével, társrendezőként közreműködni hazai és nemzetközi diák és tudományos konferenciák megszervezésében,

-       a társulás tagjainak és a hallgatók magyar nyelv, irodalom és hungarológia szakterületén történő hazai és külföldi tudományos konferenciákon, szimpóziumokon való részvételének anyagi támogatása,

-       vendégelőadók kölcsönös cseréjének támogatása főképpen a közép-európai régió szakmai intézményeiből,

-       a társulás tagjainak és a hallgatók magyar nyelv, irodalom és hungarológia területén kifejtett kutatásainak anyagi támogatása,

-       a társulás tagjai által kifejtett kiadói tevékenységek anyagi támogatása,

-       külföldi tudományos szaktekintélyek a Komenský Egyetem BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén tartandó vendégelőadásaihoz való anyagi hozzájárulás,

-       a magyar nyelv, irodalom és hungarológia területén folytatott hazai és külföldi csoportos kutatások anyagi támogatása,

-       a magyar nyelv, irodalom és hungarológia szakterületeinek posztgraduális és a PhD képzésének minőségi javítására irányuló projektek anyagi támogatása,

-       a magyar nyelv, irodalom és hungarológia alapképzésének tárgyi feltételeit javítandó anyagi hozzájárulás,

-       a magyar nyelv, irodalom és hungarológia oktatását és tanulmányozását szolgáló könyvállomány és könyvtári tárgyi eszközök fejlesztéséhez való anyagi hozzájárulás,

-       a Komenský Egyetem BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének új információs rendszerekbe való bekapcsolásának anyagi támogatása,

-       Szenci Molnár Albert díj létrehozásával a magyar nyelv, irodalom és hungarológia szakok legaktívabb és legtehetségesebb hallgatóinak anyagi támogatása,

-       a Komenský Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén működő magyar nyelv és irodalom szakos hallgatók diákklubjának anyagi támogatása,

-       a társulás tagjainak és a magyar nyelv, irodalom és hungarológia szakos hallgatók hazai és külföldi tanulmányutjaihoz való anyagi hozzájárulás juttatása,

-       a magyar nyelv, irodalom és hungarológia területén létező versenyekhez való társrendezői hozzájárulás,

-      kiadói tevékenység: tudományos kötetek és könyvek kiadására,

-     aktív kulturális és oktatási tevékenység kifejtése.