Tudományos projektek

VEGA - 1/0051/14

A projekt címe: Ideológie, identity a sebareprezentácia v kontexte lingvistiky a literárnej vedy v multikulturálnom prostredí

Projektmenedzser: Doc. Csehy Zoltán, PhD.

Projektmenedzser-helyettes:  Doc. Misad Katalin, PhD.

A projekt időtartama:  2014-2016

Projektrésztvevők:
Doc. Misad Katalin, PhD.
Mgr. Hisznyai Ildikó, PhD.
PhDr. Dušík Anikó, PhD.
Mgr. Bilás Boglárka, PhD.
Mgr. Sebők Szilárd, PhD.
M
gr. Kuklis Katalin, PhD. 

 

 

VEGA - 1/0086/13

A projekt címe: Špecifiká recepcie Friesovej filozofie v slovenskom a maďarskom myslení v XIX. storočí 

Projektmenedzser: Prof. PhDr. Mészáros András, PhD.

A projekt időtartama:  2013-2015

Projektrésztvevő:  Prof. PhDr. Mészáros András, PhD.

VEGA - 1/0233/11

A projekt címe: Jazykový a literárny manažment v multikultúrnom priestore

Projektmenedzser: Doc. Csehy Zoltán, PhD.

Projektmenedzser-helyettes:  Mgr. Misad Katalin, PhD.

A projekt időtartama:  2010-2013

Projektrésztvevők:
Prof. Lanstyák István, PhD.
Prof. Mészáros András, PhD.

Mgr. Drábeková Zuzana, PhD.
PhDr. Dušík Anikó, PhD.

Mgr. Hizsnyai Ildikó, Phd.
Mgr.  Beke Zsolt
Mgr. Bilás Boglárka

VEGA - 1/0791/08

A projekt címe: Hungarológia v kontexte slovenskej kultúry

Projektmenedzser: Doc. PhDr. Lanstyák István, PhD.

Projektmenedzser-helyettes:  Mgr. Csehy Zoltán, PhD.

A projekt időtartama:  2008-2010

Projektrésztvevők:
Mgr. Misad Katalin, PhD.
Mgr. Hizsnyai Ildikó, PhD.
Mgr. Grendel Lajos, PhD.
PhDr. Dušík Anikó, PhD.
Mgr. Drábeková Zuzana, PhD.
Prof. Mészáros András, PhD.