Prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky

E-mail: danusa.serafinova@uniba.sk
Telefón:  +421 2 9013 2202
Miestnosť: 326

Konzultačné hodiny: pondelok 13:00 - 14:00