Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
garantka študijného odboru
poverená vedením katedry

E-mail: danusa.serafinova@uniba.sk
Telefón: (+421 2) 59339704
Miestnosť: 326

Konzultačné hodiny: pondelok 10.00 – 11.00 hod.
diplomové a Bc. práce: streda: 13.00 – 14.00 hod.