Doc. Mgr. Ján Hacek, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
vedúci katedry

E-mail: jan.hacek(at)uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2415
Miestnosť: 319
Konzultačné hodiny: utorok 10:00 - 11:30