Členovia katedry


Prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
garantka študijného odboru
poverená vedením katedry

E-mail: danusa.serafinova@uniba.sk
Telefón: (+421 2) 59339704
Miestnosť: 326

Konzultačné hodiny: pondelok: 09.30 – 11.30
záverečné práce: utorok: 13.00 - 14.00


Doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky

E-mail: svetlana.hlavcakova@uniba.sk
Telefón: (+421 2) 59339702
Miestnosť: 307

Konzultačné hodiny: utorok: 9.30 – 10.50


Doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky

E-mail: maria.follrichova@uniba.sk
Telefón: (+421 2) 59339710
Miestnosť: 317

Konzultačné hodiny: streda: 12.20 - 14.20


Mgr. Ján Hacek, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborný asistent, študijný poradca

E-mail: jan.hacek(at)uniba.sk
Telefón: (+421 2) 59339712
Miestnosť: 319

Konzultačné hodiny: pondelok: 09.30 – 11.30


Mgr. Peter Kubínyi, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
vedecko-výskumný pracovník, tajomník katedry

E-mail: peter.kubinyi@uniba.sk
Telefón: (+421 2) 59339719
Miestnosť: 327

Konzultačné hodiny: pondelok: 10.00 – 12.00


Mgr. Simona Mikušová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborná asistentka

E-mail: simona.mikusova@uniba.sk
Telefón: (+421 2) 59339706
Miestnosť: 318

Konzultačné hodiny: utorok: 9.30 - 11.30


PhDr. Anna Sámelová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
Odborná asistentka

E-mail: samelova9@uniba.sk

Telefón: (+421 2) 59339706

Miestnosť: 318

Konzultačné hodiny: utorok: 10:00 - 12:00


PhDr. Ivan Sečík, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky

E-mail: ivan.secik@uniba.sk
Telefón: (+421 2) 59339706
Miestnosť: 306

Konzultačné hodiny: pondelok 12.00 – 12.45


Mgr. Mária Stanková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborná asistentka

E-mail: maria.stankova@uniba.sk

Telefón: (+421 2) 59339705
Miestnosť: 306

Konzultačné hodiny: pondelok: 10.00 – 12.00


Mgr. Olívia Strapeková, M.A.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externá pedagogička

E-mail: 
Telefón: 
Miestnosť: 315

Konzultačné hodiny: pondelok 10.00 - 12.00


Mgr. art. Matúš Zajac

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externý pedagóg

E-mail: matus.zajac@uniba.sk
Telefón:
Miestnosť: 

Konzultačné hodiny: pondelok: 17.00 - 17.45


Mgr. Oľga Baková

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky

externá pedagogička
E-mail:

Miestnosť: 308
Konzultačné hodiny:


 

interní doktorandi


Mgr. Frederika Hazeová

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
interná doktorandka

E-mail: hazeova1@uniba.sk
Telefón: (+421 59339701)
Miestnosť: 308

Konzultačné hodiny: streda: 9.00 – 11.00


Mgr. Martin Strižinec

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
interný doktorand

E-mail:
Telefón: (+421 2) 59339712
Miestnosť: 319

Konzultačné hodiny: utorok: 11.00 – 12.00


Mgr. Veronika Ševčíková

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky

interná doktorandka
E-mail:
Telefón: (+421 59339701)

Miestnosť: 308
Konzultačné hodiny: utorok: 10.00 – 12.00


 

externí doktorandi


Mgr. Ľubomír Bajaník

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externý doktorand

E-mail: lubobajo(at)gmail.com
Telefón: (+421 2) 59339712
Miestnosť: 308

Konzultačné hodiny: utorok: 12.00 – 13.00


Mgr. Ján Maloch

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externý doktorand

E-mail:
Telefón:
Miestnosť:

Konzultačné hodiny: 


Mgr. Dávid Vido

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externý doktorand

E-mail:
Telefón: (+421 2) 59339719
Miestnosť: 327

Konzultačné hodiny: streda: 8.50 – 9.50