Členovia katedry


 

funkčné miesto: profesor


Prof. Dr. Andrey Rikhter, DrSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky

E-mail: andrey.rikhter@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2202
Miestnosť: 326
Konzultačné hodiny po dohode e-mailom.

 

funkčné miesto: docent


Mgr. Pavol Baboš, M.Sc., PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky

E-mail: pavol.babos@uniba.sk
Telefón: 02/9013 2039
Miestnosť: SB 521
Konzultačné hodiny po dohode e-mailom.


Doc. Mgr. Ján Hacek, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
vedúci katedry

E-mail: jan.hacek@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2415
Miestnosť: 319
Konzultačné hodiny: utorok 10:00 - 11:30

<output>14.00 – 16.00</output>

<output>14.00 – 16.00</output>

<output>Konzultačné hodiny po dohode e-mailom.</output>

<output>Konzultačné hodiny po dohode e-mailom. </output>


Doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky

E-mail: anna.samelova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2419
Miestnosť: 318


Doc. Mgr. Mária Stanková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky

E-mail: maria.stankova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2422
Miestnosť: 306

Materská dovolenka

 

funkčné miesto: odborný asistent


Mgr. Ľubomír Bajaník, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborný asistent

E-mail: lubomir.bajanik@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2202
Miestnosť: 326
Konzultačné hodiny: pondelok: 10:00 - 11:30


Mgr. Peter Kubinyi, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborný asistent, tajomník katedry

E-mail: peter.kubinyi@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2417
Miestnosť: 327
Konzultačné hodiny: utorok 9:00 - 10:00


Mgr. Petra Polievková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborná asistentka (zastupovanie MD)

E-mail: petra.polievkova@ku.sk
Telefón: +421 2 9013 2414
Miestnosť: 317 

Konzultačné hodiny: pondelok 8:00 - 9:30

<output>

E-mail: maria.follrichova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2414
Miestnosť: 317

Konzultačné hodiny po dohode e-mailom.

</output>

<output>Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborná asistentka </output>


Mgr. Adam Solga, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborný asistent
študijný poradca

E-mail: adam.solga@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2420
Miestnosť: 318
Konzultačné hodiny: utorok 14:00 - 15:00


Mgr. M. A. Lucia Virostková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborná asistentka
katedrová koordinátorka: Erazmus+/zahraničné vzťahy

E-mail: lucia.virostkova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2417
Miestnosť: 327
Konzultačné hodiny: streda 13:00 - 14:30

<output></output>

<output></output>

<output></output>

<output></output>


 

externí spolupracovníci


Mgr. Jana Maťková 

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externá spolupráca, vedúca podcastového oddelenia, denník SME


Prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externá zamestnankyňa

E-mail: danusa.serafinova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2202
miestnosť: 326
Konzultačné hodiny: po dohode mailom


Mgr., M.A. Olívia Strapeková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky


 

interní doktorandi


Mgr. Marcela Belianská

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
interná doktorandka, zástupkyňa študentov

E-mail: rebrova9@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2091
Miestnosť: 308
Konzultačné hodiny: utorok 10:00 - 11:30


Mgr. Peter Ivanič

interný doktorand
Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
E-mail: peter.ivanicuniba.sk
Miestnosť: 315
Telefón: 0910 177 779

Konzultačné hodiny po dohode e-mailom


 

externí doktorandi


Mgr. Miroslav Frindt

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externý doktorand

E-mail: frindt5@uniba.sk


Mgr. Zuzana Javorová

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externá doktorandka

E-mail: tinova1@uniba.sk


Mgr. Martin Strižinec

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externý doktorand

E-mail: martin.strizinec@uniba.sk