Členovia katedryProf. Dr. Andrey Rikhter, DrSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
profesor

E-mail: andrey.rikhter@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2202
Miestnosť: 326

Konzultačné hodiny po dohode e-mailom.


Prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externá zamestnankyňa

E-mail: danusa.serafinova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2202
miestnosť: 326

Konzultačné hodiny (prostredníctvom MS Teams) po dohode 


Doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
docentka

E-mail: maria.follrichova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2414
Miestnosť: 317

Konzultačné hodiny (prostredníctvom MS Teams) po dohode 


Doc. Mgr. Ján Hacek, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
docent
vedúci katedry

E-mail: jan.hacek@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2415
Miestnosť: 319

Konzultačné hodiny po dohode e-mailom.

<output>Konzultačné hodiny po dohode e-mailom.</output>

<output>Konzultačné hodiny po dohode e-mailom. </output>


Doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
docentka

E-mail: svetlana.hlavcakova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2416
Miestnosť: 307

Konzultačné hodiny (prostredníctvom MS Teams) po dohode 


Doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
docentka
predsedníčka odborovej komisie pre doktorandské štúdium

E-mail: anna.samelova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2419
Miestnosť: 318


Konzultačné hodiny po dohode e-mailom.


Mgr. Ľubomír Bajaník, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborný asistent

E-mail: lubomir.bajanik@uniba.sk
Telefón: (+421 2) 59339712
Miestnosť: 308

Konzultačné hodiny po dohode e-mailom.


Mgr. Peter Kubinyi, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborný asistent, tajomník katedry

E-mail: peter.kubinyi@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2417
Miestnosť: 327

Konzultačné hodiny po dohode e-mailom.


Mgr. Adam Solga, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborný asistent

E-mail: adam.solga@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2420
Miestnosť: 318


Konzultačné hodiny po dohode e-mailom.


Mgr. Mária Stanková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborná asistentka
študijná poradkyňa

E-mail: maria.stankova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2422
Miestnosť: 306

Konzultačné hodiny po dohode e-mailom.


Mgr. M. A. Lucia Virostková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborná asistentka

E-mail: lucia.virostkova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2417
Miestnosť: 327

Konzultačné hodiny po dohode e-mailom.

 

<output></output>

<output></output>

<output></output>

<output></output>

 

interní doktorandi


Mgr. Marcela Belianská

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
interná doktorandka

E-mail: rebrova9@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2091
Miestnosť: 308

Konzultačné hodiny po dohode e-mailom.


Mgr. Kristína Kaňuchová

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
interná doktorandka

E-mail: kanuchova9@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2091
Miestnosť: 308

Konzultačné hodiny (prostredníctvom MS Teams) po dohode


 

externí doktorandi


Mgr. Zuzana Javorová

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externá doktorandka

E-mail: tinova1@uniba.sk


Mgr. Mária Miková

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externá doktorandka

E-mail: mikova53@uniba.sk


Mgr. Martin Strižinec

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externý doktorand

E-mail: martin.strizinec@uniba.sk