Členovia katedry


 

funkčné miesto: profesor


Prof. Dr. Andrey Rikhter, DrSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky

E-mail: andrey.rikhter@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2202
Miestnosť: 326

Konzultačné hodiny po dohode e-mailom.

 

funkčné miesto: docent


Doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky

E-mail: maria.follrichova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2414
Miestnosť: 317
Konzultačné hodiny po dohode e-mailom.


Doc. Mgr. Ján Hacek, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
vedúci katedry

E-mail: jan.hacek@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2415
Miestnosť: 319

Konzultačné hodiny: utorok 10:00 - 11:30

<output>Konzultačné hodiny po dohode e-mailom.</output>

<output>Konzultačné hodiny po dohode e-mailom. </output>


Doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky

E-mail: anna.samelova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2419
Miestnosť: 318

Konzultačné hodiny: utorok 13:00 - 14:15


Doc. Mgr. Mária Stanková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
študijná poradkyňa

E-mail: maria.stankova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2422
Miestnosť: 306

Konzultačné hodiny: pondelok 10:00 - 11:30

 

funkčné miesto: odborný asistent


Mgr. Ľubomír Bajaník, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborný asistent

E-mail: lubomir.bajanik@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2202
Miestnosť: 326

Konzultačné hodiny: pondelok 9:45 - 11:45


Mgr. Peter Kubinyi, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborný asistent, tajomník katedry

E-mail: peter.kubinyi@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2417
Miestnosť: 327

Konzultačné hodiny: pondelok 10:00 - 11:30


Mgr. Adam Solga, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborný asistent

E-mail: adam.solga@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2420
Miestnosť: 318


Konzultačné hodiny: pondelok 14:30 - 16:00


Mgr. M. A. Lucia Virostková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborná asistentka

E-mail: lucia.virostkova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2417
Miestnosť: 327

Konzultačné hodiny: pondelok 10:00 - 11:30

<output></output>

<output></output>

<output></output>

<output></output>

 

externí spolupracovníci


Mgr. Peter Ivanič

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky

E-mail: peter.ivanic@clovekvohrozeni.sk


Prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externá zamestnankyňa

E-mail: danusa.serafinova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2202
miestnosť: 326

Konzultačné hodiny: pondelok 13:00 - 14:00


Mgr., M.A. Olívia Strapeková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky


 

interní doktorandi


Mgr. Marcela Belianská

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
interná doktorandka

E-mail: rebrova9@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2091
Miestnosť: 308

Konzultačné hodiny: streda 9:50 - 10:35; 12:30 - 13.15


 

externí doktorandi


Mgr. Zuzana Javorová

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externá doktorandka

E-mail: tinova1@uniba.sk


Mgr. Mária Miková

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externá doktorandka

E-mail: mikova53@uniba.sk


Mgr. Martin Strižinec

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externý doktorand

E-mail: martin.strizinec@uniba.sk