Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedryProf. PhDr. Danuša Serafínová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
garantka študijného odboru

E-mail: danusa.serafinova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2202

Konzultačné hodiny


Doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky

E-mail: svetlana.hlavcakova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2416
Miestnosť: 307

Konzultačné hodiny


Doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky

E-mail: maria.follrichova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2414
Miestnosť: 317

Konzultačné hodiny


Mgr. Ján Hacek, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborný asistent
vedúci katedry

E-mail: jan.hacek(at)uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2415
Miestnosť: 319

Konzultačné hodiny


Mgr. Mária Stanková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborná asistentka
študijná poradkyňa

E-mail: maria.stankova@uniba.sk

Telefón: +421 2 9013 2422
Miestnosť: 306

Konzultačné hodiny


Mgr. Peter Kubínyi, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
vedecko-výskumný pracovník, tajomník katedry

E-mail: peter.kubinyi@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2417
Miestnosť: 327

Konzultačné hodiny


PhDr. Anna Sámelová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
Odborná asistentka

E-mail: anna.samelova@uniba.sk

Telefón: +421 2 9013 2419

Miestnosť: 318

Konzultačné hodiny


PhDr. Ivan Sečík, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky

E-mail: ivan.secik@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2422
Miestnosť: 306

Konzultačné hodiny


Mgr. Adam Solga, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
Odborný asistent

E-mail:
 adam.solga@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2420
Miestnosť: 318

Konzultačné hodinyMgr. art. Matúš Zajac

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externý pedagóg

E-mail: matus.zajac@uniba.sk
Telefón:
Miestnosť: 

Konzultačné hodiny


 

interní doktorandi


Mgr. Veronika Ševčíková

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky

interná doktorandka

E-mail: veronika.sevcikova@uniba.sk
Telefón:
Miestnosť: 308
Konzultačné hodiny


 

externí doktorandi


Mgr. Ľubomír Bajaník

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externý doktorand

E-mail: lubobajo(at)gmail.com
Telefón:
Miestnosť: 308

Konzultačné hodiny


Mgr. Mária Miková

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externá doktorandka

E-mail:
Telefón:
Miestnosť: 315

Konzultačné hodiny


Mgr. Olívia Strapeková, M.A.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externá doktorandka

E-mail: ostrapekova@hotmail.com
Telefón: 
Miestnosť: 315

Konzultačné hodiny


Mgr. Dávid Vido

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externý doktorand

E-mail:
Telefón:
Miestnosť: 327

Konzultačné hodiny