Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Ľubomír Bajaník

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externý doktorand

E-mail: lubobajo(at)gmail.com
Telefón: (+421 2) 59339712
Miestnosť: 308

Konzultačné hodiny