Mgr. Ľubomír Bajaník, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborný asistent

E-mail: lubomir.bajanik@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2202
Miestnosť: 326

Konzultačné hodiny: pondelok 9:45 - 11:45