Mgr. Adam Solga, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborný asistent
študijný poradca

E-mail: adam.solga@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2420
Miestnosť: 318
Konzultačné hodiny: utorok 14:00 - 15:00