Mgr. Adam Solga, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborný asistent

E-mail: adam.solga@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2420
Miestnosť: 318

Konzultačné hodiny (prostredníctvom MS Teams) po dohode