Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Adam Solga, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborný asistent

E-mail:
Telefón: (+421 2) 59339706

Miestnosť: 318

Konzultačné hodiny: utorok: 10.00 – 12.00 hod.