Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Životopis    

       Zamestnanie          september 2011 – aktuálne


     odborný asistent, Katedra žurnalistiky


     Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v      Bratislave,

     Štúrova 9, 814 99 Bratislava 16   Vzdelávanie a príprava          september 2008 – august 2011

   (PhD) doktorát v odbore     

     Teória a dejiny žurnalistiky

   dizertačná práca     

     Rodičovská mediácia v internete

   univerzita     

     Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Katedra žurnalistiky     september 2004 – máj 2008

   (Mgr) magister v odbore     

     Žurnalistika

diplomová práca     

     Médiá v spoločnosti založenej na vedomostiach

univerzita     

     Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Katedra žurnalistiky


   Stáže          september 2010 – október 2010

   Vedecko-študijný pobyt     

     Columbia University in the City of New York


     New York (USA)


     november 2009 – december 2009

   Vedecko-študijný pobyt     

     University of Vaasa

     Vaasa (Fínsko)     september 2009 – október 2009

   Vedecko-študijný pobyt     

     University of Tromsø

     Tromsø (Nórsko)
     február 2007 – máj 2007

   Erazmus stáž     

     Univerzita Palackého v Olomouci


     Olomouc (Česká republika)

 


   Jazyky     

     angličtina aktívne, nemčina pasívne

  Počítačové zručnosti a kompetencie     
     SPSS (štatistický program)

     Word, Excel, PowerPoint

     Final Cut, Adobe Premiere (strih a úprava obrazového záznamu)

     Cool Edit, WaveLab (strih a úprava zvukového záznamu)

     QuarkXPress (certifikát), Adobe InDesign, Scribus

     MAC OS, WIN OS, Linux