Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Predmety

Computer Literacy

Desktop Publishing

Médiá na internete

Teória masovej komunikácie a žurnalistiky 1 (LS)

Teória masovej komunikácie a žurnalistiky 2 (ZS)

Trendy mediálneho výskumu

Dátová žurnalistika

Media system in Slovak republic (1 predn.)