Doc. Mgr. Mária Stanková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
docentka

E-mail: maria.stankova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2422
Miestnosť: 306