Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Mária Stanková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborná asistentka

E-mail: maria.stankova@uniba.sk

Telefón: (+421 2) 59339705
Miestnosť: 306

Konzultačné hodiny: pondelok: 10.00 – 12.00