Mgr. Peter Kubínyi, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborný asistent, tajomník katedry

E-mail: kubinyi1@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2417
Miestnosť: 327
Konzultačné hodiny: utorok 9:00 - 10:00