Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Peter Kubínyi, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
vedecko-výskumný pracovník, tajomník katedry

E-mail: kubinyi1@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2417
Miestnosť: 327

Konzultačné hodiny