Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Peter Kubínyi, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
vedecko-výskumný pracovník, tajomník katedry

E-mail: kubinyi1@uniba.sk
Telefón: (+421 2) 59339719
Miestnosť: 327

Konzultačné hodiny: utorok:  9.30 – 11.00 hod