Doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
docentka
predsedníčka odborovej komisie pre doktorandské štúdium


E-mail: anna.samelova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2419
Miestnosť: 318

Konzultačné hodiny: streda 9.45 - 10.45 (cez MS Teams)