Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PhDr. Anna Sámelová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
Odborná asistentka

E-mail:
 anna.samelova@uniba.sk
Telefón: (+421 2) 59339706

Miestnosť: 318

Konzultačné hodiny: utorok:  9.45 – 11.00