Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PhDr. Anna Sámelová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
Odborná asistentka

E-mail:
 anna.samelova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2419
Miestnosť: 318

Konzultačné hodiny