Doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky


E-mail: anna.samelova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2419
Miestnosť: 318