Predmety

Dejiny svetovej žurnalistiky 1,2

Dejiny slovenskej žurnalistiky 1,2

Osobnosti publicistiky 1, 2

Médiá krajín EÚ

História reklamy 1, 2