Výskum

  • Riešiteľka: Geschichte des slowakischen Journalismus im Kontext der Donaumonarchie. Österreichisches Institut för Ost-und  Südosteuropa  (Austrian Science and Research Liaison Office Bratislava) 2001 – 2002.

  • Riešiteľka:  Vom Anker bis Henkel. Die Werbung in Pressburger Presse gestern und heute (mit besonderem Hinblick auf die Werbeannoncen der österreichischen Unternehmen, Institutionen, Privatpersonen). Österreichisches Institut för Ost-und  Südosteuropa  (Austrian Science and Research Liaison Office Bratislava) 2002 – 2003.

  • Doc. PhDr. Danuša Serafínová, PhD. sa zapojila ako spoluriešiteľka do troch ďalších grantových úloh.
    Medzinárodný vedecky projekt Katedry UNESCO v Štrasburgu (2010 – 2012) Pratiques  journalistiques et médiatiques entre mondialisation et diversité culturelle, spoluriešiteľka a koeditorka cudzojazyčného zborníka z medzinárodného kolokvia na Čiernej Vode spolu s vedúcim projektu prof. Michelom Mathienom, vedúcim Katedry UNESCO Štrasburskej univerzity.