Štátna skúška - Španielsky jazyk

Termíny štátnych záverečných skúšok

Termíny štátnych skúšok 2023/2024

Bc. aj Mgr.

22. 5. 2024

29. 5. 2024

5. 6. 2024

zapísanie sa na termín na sekretariáte Katedry romanistiky, osobne alebo mailom (maja.rehusova@uniba.sk)