doc. Mgr. Monika Sánchez Presa, PhD.

Miestnosť: G 334

Konzultačné hodiny LS 2023/2024: pondelok 14.30 - 16.00

Klapka: 2369