doc. Mgr. Renáta Bojničanova, PhD.

Miestnosť: G 342

Konzultačné hodiny LS 2022/2023: po dohode

Klapka: 2373