Mgr. Maria Pilar Verd Pons (lektorka)

Miestnosť: G 334

Konzultačné hodiny LS 2023/2024: po dohode

Klapka: 2369