doc.PhDr. Eva Palkovičová, PhD.

Miestnosť: G 342

Konzultačné hodiny LS 2023/2024: streda 12.30 - 14.00

Klapka: 2373

Vyštudovala slovenčinu a španielčinu na FF UK v Bratislave. Na katedre romanistiky FF UK pôsobí od roku 2006. 

Okrem vedeckej a pedagogickej činnosti sa venuje najmä prekladom hispanoamerickej prózy 20. storočia, získala sedem prémií Literárneho fondu (Dvanásť príbehov z cudziny, O láske a iných démonoch, Spoveď stroskotanca, Spomienka na moje smutné pobehlice od Gabriela Garcíu Márqueza, Sépiový portrét od Isabel Allendeovej, Planina v plameňoch od Juana Rulfa, Posledné dni Che Guevaru od Juana Ignacia Silesa del Valle). Jej preklad románu súčasného španielskeho autora Carlosa Ruiza Zafóna Anjelská hra bol ocenený Cenou Jána Hollého za rok 2009.

Je spoluzostavovateľkou piatich monografických čísel Revue svetovej literatúry, venovaných španielskej a hispanoamerickej literatúre. Organizuje literárne večery, pripravuje a vedie tvorivé dielne umeleckého prekladu pre hispanistov.

Úvod do štúdia umeleckého prekladu

Contributor Identity and Translation Trouble. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017.